Albanija: Savet priprema elektronski sistem podataka za lične dosijee tužilaca

Albanija: Savet priprema elektronski sistem podataka za lične dosijee tužilaca

Međunarodna posmatračka misija EURALIUS, koja pruža podršku albanskim institucijama za unifikaciju procesa pravosuđa nakon sveobuhvatnih reformi u ovoj oblasti , podnela je Vrhovnom tužilačkom savetu projekat za stvaranje elektronskog sistema podataka za lične fajlove tužilaca.

Ovaj sistem se javlja zbog potrebe za bržim pristupom tim podacima, kojima upravlja Odelenje za ljudske resurse u Savetu i sadrži pretraživače u bazi podataka, statistiku i izveštaje, kao i standardne formate dokumenata.

Sistem služi kao integrisana platforma podataka koja služi za procenu tužilaca, prenos i unapređenje disciplinskih postupaka, s ciljem poboljšanja procesa rada Saveta. Sistem sadrži 5000 skeniranih dokumenata i preko 10000 prenetih dokumenata kao sastavni deo ličnih dosijea 340 tužilaca. / Ibna