Albanija: Situacijom se može upravljati ako svi budu radili svoj posao, smatra Meta

Albanija: Situacijom se može upravljati ako svi budu radili svoj posao, smatra Meta

Albanski predsednik Ilir Meta pohvalio je juče kao “primerene” mere koje je preduzela Vlada, rekavši da je „odluka o proglašenju vanrednog stanja više nego oravdana, ne samo da bi se zaštitilo zdravlje svih Albanaca, već i kao dugoročni interes države“.

U televizijskom intervjuu Meta je rekao da je “ekonomski paket koji je predložila Vlada apsolutno pozitivan, jer nudi mogućnosti za brzo delovanje kako bi se rešile finansijske posledice ove situacije”.

Meta je takođe govorio o razgovorima u Savetu za nacionalnu bezbednost o situaciji koju je prouzrokkovao COVID-19.

Izrazio je uverenje da je ovu neobičnu situaciju u potpunosti moguće prevazići ako svi rade svoj posao, kako bi održali zdravlje svoje porodice i komšija.

„Ovaj sastanak imao je za cilj da se proceni situacija i poboljša mehanizam za reagovanje kako bi se uticaj na građane, nacionalnu ekonomiju, porodicu i prava građana smanjili na najnižu moguću meru,” rekao je Meta.

Takođe je izrazio uverenje da bi „u ovom trenutku političko jedinstvo bilo najbolji imunitet da se oslobodimo ovog virusa i opasnosti koje on predstavlja svakom građaninu“.

„U tom pogledu, mislim da jedinstvo koje postoji jednostavno treba ojačati. Svi daju sve od sebe, poput Vlade koja ima najviše odgovornosti, uključujući Banku Albanije i očigledno opoziciju, kroz ideje i kritike. Cilj je podsticanje pozitivne energije i slanje poruka o saradnji i optimizmu građanima. Time su svi Albanci svesni da svaki od njih ima obavezu da doprinese ovoj borbi, da sluša i primenjuje poruke i savete vlasti. Ne samo na ulici, već i unutar porodice, jer se radi o zaštiti zdravlja porodice, kao i nacionalne i porodične ekonomije,“ naglasio je albanski predsednik.

Odluke o privredi objavljene u Službenom glasniku

Odluke vlade o merama protiv COVID-19 objavljene su u sredu uveče u Vladinom listu.

Tri odluke koje se tiču bankarskog sektora odnose se na „izmenu Uredbe o upravljanju rizikom o aktivnostima nebankarskih finansijskih institucija“, izmene u Uredbi „o upravljanju rizikom u delatnosti finansijskih institucija“ i konačno na izmena Uredbe „o upravljanju kreditnim rizikom od strane banaka i filijala stranih banaka“. Cilj je produžiti vremenski okvir za otplatu kredita od strane preduzeća i pojedinaca kako bi se nosili sa poteškoćama zbog COVID-19./ibna