Albanija: Svi građani će glasati, čak i ako su im identifikacioni dokumenti istekli, kaže Doracaj

Albanija: Svi građani će glasati, čak i ako su im identifikacioni dokumenti istekli, kaže Doracaj

Generalni direktor Kancelarije matičara u Albaniji, Bledar Doracaj, izjavio je da će „na izborima 25. aprila svi moći da glasaju, uprkos činjenici da će do 25. aprila isteći oko 800.000 ličnih karata ili biometrijskih pasoša“.

Tokom televizijskog intervjua, Doracaj je rekao da će regulatornim aktom ili odlukom drugog pravnog oblika svi građani imati priliku da glasaju, iako su im možda identifikacioni dokumenti istekli.

„Prošlo je više od dva i po meseca otkako je vlada pokrenula kampanju podizanja svesti u svim opštinama da kontaktira sve građane i pozove ih da obnove svoja lična dokumenta“, rekao je Doracaj.

„Još uvek postoji veliki broj ljudi kojima će lične karte ili pasoši isteći do 25. aprila, ima oko 800.000 građana i dozvolite mi da izrazim zahvalnost Centralnoj izbornoj komisiji što je tražila mogućnost da glasaju čak i ovi ljudi koji imaju dokumente koji su istekli“, objasnio je Doracaj.

„Mi kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali i kao vlada, imamo punu volju da garantujemo da nijedan građanin, koji ima pravo glasa, neće biti lišen prava glasa zbog ličnog dokumenta“, naglasio je Doracaj.

„To ne znači da ovaj značajan broj glasača ne bi trebalo da obnovi lične karte ili pasoše. Identifikacioni dokumenti su važni za usluge u javnim ili privatnim kancelarijama i u tom slučaju moraju se obnoviti “, zaključio je. / Ibna