Albanija: Vlada podržava privredni sektor smanjivanjem poreskih opterećenja

Albanija: Vlada podržava privredni sektor smanjivanjem poreskih opterećenja

Albanska ministarka finansija i ekonomije Anila Denaj rekla je da se podrška preduzećima nastavlja stalnim smanjivanjem poreskih opterećenja i povoljnijim okruženjem za poslovne aktivnosti.

Prema Denaj, podrška preduzećima potiče od poreza na dohodak, nula poreza za mala preduzeća sa godišnjim prometom od 0 do 5 miliona leka i 5% za preduzeća sa godišnjim prometom od 5 do 8 miliona leka.

Kroz ove finansijske instrumente, prema rečima ministarke finansija, komanijama se usmerava dodatnih 1,8 milijardi prihoda. / ibna