Albanija: Vlada razmatra repatrijaciju sa tri destinacije

Albanija: Vlada razmatra repatrijaciju sa tri destinacije

Albanska ministarka infrastrukture i energetike, Belinda Balluku, izjavila je da se ove sedmice očekuje povratak oko 2.000 albanskih državljana iz inostranstva.

Prema njenim rečima, veliki broj albanskih građana želi da se vrati iz raznih odredišta, ali taj proces otežavaju restriktivne mere koje preduzimaju vlade da ograniče širenje COVID-19.

„Broj ljudi koji traže repatrijaciju je velik; do sada je bilo skoro 3.000 zahteva za repatrijacijom. Postoji oko 2.000 albanskih državljana zarobljenih u inostranstvu zbog situacije sa koronavirusom”, rekla je Balluku u televizijskom intervjuu.

Kako je objasnila razmara se repatrijacija sa tri odredišta, zbog mnogih zahteva gradova Beča, Brisela i Amsterdama.

Prema Balluku, kompanija koja je izabrana za vraćanje albanskih državljana je Air Albania, kao prva kompanija koja je na svojim krilima nosila albansku zastavu.

Pored toga, ministaka je izjavila da je Vlada odlučila da subvencioniše deo troškova obaveznog 14-dnevnog karantina u hotelima, sa 14 evra za svakog albanskog državljana koji će biti vraćen u domovinu, dok će od njih biti traženo samo da plate hranu. / ibna