Albanija: Xhaçka u inspekciji objekata u koje će biti smeštene izbeglice iz Avganistana

Albanija: Xhaçka u inspekciji objekata u koje će biti smeštene izbeglice iz Avganistana

Ministarka za Evropu i vanjske poslove Albanije Olta Xhaçka, u svojstvu koordinatora za humanitarnu operaciju pomoći afganistanskim građanima, pregledala je prihvatni centar i smeštajne strukture, posebno postavljene za prihvat još uvek neutvrđenog broja dolazaka avganistanskih izbeglica.

Ministarka Xhaçka sastala se sa komandantima nekoliko struktura Oružanih snaga, Državne policije i Granične policije i pomno pratio rad obavljen u prihvatnom centru na aerodromu Rinas, gde će avganistanskim građanima biti pružena prva pomoć, psihološka / socijalna pomoć i osnovna usluga ishrane ili druge moguće potrebe. Centar opremljen šatorima za medicinsku pomoć i prvu pomoć ima kapacitet od 400 ljudi i služiće kao prva stanica za putnike koji stižu u Albaniju. Zatim će, nakon odgovarajućih pravnih procedura, biti praćeni do smeštajnih struktura u Tirani ili Draču, u zavisnosti od broja ljudi koji će biti privremeno smešteni u Albaniji.

Ministarka Xhaçka je rekla da se situacija prati iz minuta u minut u saradnji sa saveznicima i da su preduzete sve mere, bez obzira kada će stići prvi avion. Ministarka je takođe obavila inspekciju u smeštajnim objektima u Tirani, koji su slobodni prostori i opremljeni svim životnim uslovima za pojedince ili porodice. Državljani Avganistana ostat će nekoliko sedmica u ovim centrima, a zatim će se preseliti u nekoliko hotelskih objekata na obali čekajući završetak procedura za njihov transfer do krajnjeg odredišta. / ibna