Albanija: Zajednička izjava Borrella i Varhelyija o parlamentarnim izborima

Albanija: Zajednička izjava Borrella i Varhelyija o parlamentarnim izborima

U nedelju je narod Albanije iskoristio svoje demokratsko pravo glasa. Čestitamo svima koji su doprineli da se ovo omogući, uprkos izazovnom kontekstu COVID-19. Izbori su održani primenom novog izbornog okvira, usvojenog u skladu sa preporukama OEBS / ODIHR.

Prema preliminarnim nalazima i zaključcima Ograničene misije za posmatranje izbora OEBS-a / ODIHR-a, izborna administracija je generalno dobro organizovala parlamentarne izbore, dok je kampanja bila živa i inkluzivna. Akteri su imali dovoljno poverenja da učestvuju i reformisana Centralna izborna komisija (CIK) nadzirala je izborni proces na transparentan način uživajući poverenje zainteresovanih strana na svim nivoima. Posmatrači su prijavili zabrinutost u vezi sa zloupotrebom državnih resursa ili funkcija od strane vladajuće stranke i drugih javnih ličnosti. Podstičemo sve strane uključene u prebrojavanje glasova da nastave brzo i u skladu sa utvrđenim procedurama. Sve političke snage bi sada trebale osigurati efikasno i demokratsko funkcionisanje institucija zemlje, kao rezultat ovih izbora. To uključuje odgovornost da se sledi demokratski princip poštovanja ishoda izbora. Na sve navodne nepravilnosti treba hitno skrenuti pažnju Centralnoj izbornoj komisiji i drugim nadležnim organima, a slučajevi moraju biti pravilno istraženi, uključujući kupovinu glasova.

Kao i kod aktivnosti diplomatskog posmatranja na dan izbora od strane Delegacije EU i predstavnika država članica, EU će nastaviti da pažljivo prati izborni proces do konačne potvrde rezultata.

Albanija je prešla dug put na putu ka Evropskoj uniji, pokazujući istrajnost u sprovođenju teških reformi u interesu albanskog naroda. Prelazni period do inauguracije novog Parlamenta i Vlade ne bi trebalo da zaustavi kontinuirane napore za sprovođenje neophodnih reformi. Želeli bismo da zemlja uđe u sledeću fazu procesa pristupanja, s prvom međuvladinom konferencijom kojom bi pregovori započeli što je pre moguće.

Očekujemo da će novi albanski Parlament i Vlada nastaviti odlučno da sprovode reformsku agendu zemlje, posebno u pogledu vladavine zakona. Ponavljamo naš poziv na konstruktivan i uključiv politički dijalog svih strana. / ibna