Aleksis Cipras: Vakcine su javno dobro a ne korporativni proizvod

Aleksis Cipras: Vakcine su javno dobro a ne korporativni proizvod

Evropa bi se trebala fokusirati na sticanje patenata i licenci za proizvodnju, a ne samo na vakcine.

Autor Aleksis Cipras

U globalnoj borbi protiv pandemije koronavirusa, naučnici su velikom većinom odradili svoj deo posla: neviđeni kolektivni napor da se dekodira virus, edukuje javnost i razviju vakcine doveo je do kraja krize.

Sada je vreme da političari pređu sa politike „kao i obično“ i strahovanja od narušavanja korporativnih interesa kako bi osigurali da ovu priliku ne propustimo. Političke odluke koje sada donosimo pitanje su života ili smrti.

Suočena sa ozbiljnom mogućnošću nestašice vakcine, jer kompanije sada smanjuju ili odlažu isporuke, EU mora hitno da preispita svoj pristup. Već se određene zemlje EU trude da nabave vakcine na nacionalnom nivou, kršeći svoje obaveze prema EU.

Strategija Evrope koja je zavisila od kapaciteta i poslovnih planova nekoliko farmaceutskih kompanija za razvoj vakcina za celokupno stanovništvo uvek je bila slaba – i praktično i u principu.

Sada smo u trenutku kada najpotrebniji i najvredniji proizvod na svetu – čije su istraživanje i razvoj u velikoj meri finansirali evropski poreski obveznici – ne može da se distribuira što je moguće šire zbog korporativnih prioriteta i prirodno ograničenih proizvodnih kapaciteta farmaceutske kompanije koje su ga razvile.

Ne može se dozvoliti da se ovakva situacija nastavi.

Postoji mnoštvo farmaceutskih kompanija iz EU sa proizvodnim pogonima unutar i izvan EU koje bi mogle da razvijaju vakcine i doprinose naporima.

EU bi trebalo da obezbedi što više dozvola za proizvodnju vakcina i proizvodnih linija i da stekne odgovarajuće patente kako bi stvorila evropski fond patenata. To bi svakoj zemlji članici EU koja ima sredstva i infrastrukturu za proizvodnju vakcina pružilo priliku da mobiliše svoje resurse i pomogne ubrzanju proizvodnje, na osnovu EMA standarda.

Ovo ne treba smatrati neprijateljskim potezom prema farmaceutskoj industriji, koja je imala značajnu ulogu u ukupnim naporima za suzbijanje ove pandemije.

Ali, trebali bismo biti asertivni u nastojanju da postignemo uzajamni sporazum sa nosiocima patenata na osnovu dobre volje i logike oporavka investicija u istraživanje koji su činili osnovu prethodnih pregovora sa EU.

Nužno je da delujemo brzo i odlučno. Kako se virus nastavlja širiti i mutirati, još više porodica će izgubiti voljene u narednim mesecima ako ne uspemo da obezbedimo odgovarajuću količinu vakcina na vreme.

Takođe je od izuzetne važnosti da pružamo podršku zemljama koje nisu iz EU u našem susedstvu i razvoju zemalja širom sveta. Ne možemo sebi priuštiti da živimo u svom evropskom balonu jer se naši susedi na zapadnom Balkanu, u severnoj Africi ili na Bliskom istoku suočavaju sa još većim nedostatkom vakcina. Kao što je SZO rekla, „Niko nije siguran dok svi ne budu sigurni.“

EU hitno treba da pojača svoj doprinos COVAX-u, programu SZO čiji je cilj o ezbediti ravnopravnu distribuciju vakcina. Moramo osigurati više proizvodnih linija vakcine kako bismo efikasno doprineli COVAX-u i programima vakcinacije zemalja koje nisu članice EU.

Pokazivanje da je EU spremna da pruži opipljivu podršku izvan svojih granica posebno je važno u vreme kada se postavljaju pitanja o ulozi EU u njenom susedstvu i posvećenosti proširenju na zapadni Balkan.

Ništa od ovoga nije radikalno, niti je čak i novo. Od aprila, kada je EU prikupljala sredstva za podsticanje istraživanja i razvoja vakcina, uvaženi naučnici, nevladine organizacije i izabrani zvaničnici pozivali su EU da stekne relevantne patente, a ne samo da naručuje velike količine vakcina.

Nedavno je 40 članova Evropskog parlamenta pisalo rukovodstvu ovog Parlamenta – nakon inicijative SIRIZA-Napredne alijanse – da podstakne EU da stekne patente za vakcine protiv COVID-19 kako bi se izbegla kašnjenja i nestašica.

Kada se naša društva suočavaju sa velikim bremenom straha, nesigurnosti i ekonomske recesije, vesti o efikasnim vakcinama pružile su nadu da ćemo prevazići ovo zastrašujuće vreme.

Da bi iskoristili ovu mogućnost, evropski političari moraju dati globalni primer i biti spremni da pojačaju svoje napore kako bi obezbedili brzu i pravičnu raspodelu vakcina. / ibna

* Aleksis Cipras je lider glavne grčke opozicione stranke SIRIZA-Progresivni savez i bio je premijer Grčke od 2015. do 2019. godine.