Altun: Turska je strategijom okrenula tok COVID-19

Altun: Turska je strategijom okrenula tok COVID-19

U članku o Washington Timesu, turski direktor za komunikacije Fahrettin Altun analizira politiku Turske u uspešnom upravljanju zdravstvenom krizom COVID-19 i objašnjava razloge koji su doveli do tog uspeha. Pored toga, turski zvaničnik odbacuje kritičke argumente upućene predsedniku Recep Tayyip Erdogan zbog “lošeg upravljanja” krize.

Naši napori okreću tok, napominje Altun, dodajući da se svakodnevno povećanje novih slučajeva odnedavno usporava od prvog slučaja početkom marta, a broj otpuštenih iz bolnice znatno prelazi broj novih slučajeva.

Razlozi koji su doveli do ovog uspešnog upravljanja zdravstvenom krizom su sledeći:

Reforme i ulaganja koja smo učinili čine zdravstvenu zaštitu pristupačnijom većem broju ljudi. Turska je uložila u svoju zdravstvenu radnu snagu i izgradila nove bolnice, sa planovima koji su u toku pred COVID-19 za 10 novih bolnica širom najgušćeg gradskog centra Turske. Kao rezultat toga, nismo iskusili istu vrstu snažnog pritiska na naš zdravstveni sistem koji je napravio problem drugim zemljama.

“U stvari, jedna smo od retkih zemalja u našem regionu koja nudi univerzalnu zdravstvenu zaštitu, jer smo od 2003. proveli značajno vreme na reformi sistema”, napisao je Altun.

„Prema časopisu New England Journal of Medicine, pokrenuli smo ambicioznu reformu zdravstvenog sistema kako bismo prevazišli velike nejednakosti i zaštitili sve građane od ekonomskih rizika. Za 10 godina postignuta je univerzalna zdravstvena pokrivenost i značajna poboljšanja rezultata i kvaliteta“, rekao je direktor za komunikacije turskog predsednika.

Takođe, prema turskom zvaničniku, zemlja se svrstava među prvih pet zemalja po stopi testiranja na koronavirus, istovremeno pružajući besplatnu univerzalnu zdravstvenu zaštitu, što značajno pomaže u borbi protiv pandemije.

Kao što je Altun napomenuo, Turska ne vrši diskriminaciju prema ljudima na osnovu matične zemlje, štiteći sve od ove bolesti. „Vratili smo mnogo sirijskih izbeglica koje su čekale na granici sa Grčkom da ne bi došlo do izbijanja zaraze među njima. Preduzeli smo mere predostrožnosti u izbegličkim kampovima i među onima koji su raseljeni na severu Sirije“, dodao je Altun.

Osvrćući se na napore na suzbijanju širenja koronavirusa, primetio je da je posebna pažnja posvećena starijim građanima koji su bili više ugroženi, dok je ograničenje kretanja građana starijih od 65 i više godina značilo njihovu bezbednost, aa sve njihove potrebe ispunile su lokalni vlasti. “Nismo zaboravili naše mlade i stare”, dodao je Altun, pomenuvši da su čak i životinje lutalice bile zbrinute. „Sve ovo vođeno je jasnim uputstvima našeg predsednika Erdogana i stalnim isticanjem da su ljudi u centru pažnje i humanog pristupa u rešavanju ovog izazova“, rekao je.

Osvrćući se na podršku vlade za preduzeća, Altun je rekao da je u tom kontekstu odlaganje  plaćanja dugova odloženo, porezi smanjeni i preduzećima je data mogućnost da se zadužuju uz fiksnu kamatnu stopu od 36 meseci. Pored toga, pružena je finansijska pomoć porodicama kojima je to trebalo. “Nakon što smo najavili paket podrške za kompanije u iznosu od 100 milijardi lira (14,7 milijardi dolara), planiramo takođe olakšati suvereni fond za preuzimanje privatnih kompanija u nevolji”.

Što se tiče mera preduzetih za suzbijanje širenja COVID-19, Altun se osvrnuo na mere društvenog distanciranja, prekid svih međunarodnih letova, ograničenje putovanja u zemlji, zatvaranje škola, kafića i zabranu masovnog odlaska na molitve, dok je kretanje bilo zabranjeno vikendom u velikim gradskim centrima.

U nastavku, Fahrettin Altun se takođe osvrnuo na tursku zdravstvenu pomoć, koja je poslana mnogim zemljama. „Uprkos borbi protiv koronavirusa sa smanjenim resursima, takođe znamo da bi to trebao biti kolektivni napor i nijedna zemlja ne sme biti sama u ovoj borbi. Turska je poslala medicinske potrepštine u mnoge zemlje, uključujući Italiju, Španiju, Iran, Kosovo, Bosnu, Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, i mnoge druge“.

Zaključno, direktor komunikacija istaknuo je da je reakcija Turske na pandemiju i njezina sposobnost da se protiv nje bori na pravi način od velikog značaja, jer je Turska tranzitna tačka između Evrope i Azije, koja graniči s Iranom pogođenim koronavirusom, dok je Istanbul mesto jednog od najvećih aerodroma na svetu./ibna