Američko-ruske intervencije u Savetu bezbednsti UN-a o obnovi mandata UNFICIP-a

Američko-ruske intervencije u Savetu bezbednsti UN-a o obnovi mandata UNFICIP-a

Objasnili glasanje, istovremeno šaljući političke poruke

Piše: Michalis Michael

Američki zamenik Rodney Hunter, politički koordinator u stalnom predstavništvu SAD-a, nakon što se zahvalio Velikoj Britaniji na koordinacionoj ulozi u raspravama članica Saveta bezbednosti UN, rekao je da rezolucijom Savet šalje važnu poruku stranama i liderima zajednica da moraju raditi na hitnom počinjanjusveobuhvatnih pregovora koji će ispuniti nade kiparskog naroda, ujediniti Kipar u federaciju dve zajednice sa političkom jednakošću, kao što je određeno relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti.

“Mandat jasno pokazuje da mirovne operacije moraju podržavati politička rešenja i ne mogu zameniti aktivni politički proces”, rekao je Hunter.

SAD je izrazila raočarenje zbog nedostatka napretka u dve godine od Kiparske konferencije.

“Ali verujemo da se rešenje može postići. Lideri zajednica moraju pokazati da imaju političku hrabrost i volju da svoju spremnost uključe u akciju angažovanjem u proces koji vode Ujedinjene nacije“.

On je rekao da će konačno rešenje zahtevati više od dogovora dve zajednice i napomenuo da direktni kontakti između dve strane ne podrazumevaju priznanje, već bi ih trebalo ohrabriti kao način izgradnje poverenja, poboljšanja klime i pripreme zajednica za budući aranžman. U tom smislu, Rodney Hunter se osvrnuo na povećanu ulogu žena u podržavanju mirovnog procesa.

U zajedničkoj deklaraciji iz 2014. godine, nastavio je on, „lideri zajednica su opisali status quo kao neprihvatljiv. Slažemo se i verujemo da su to mišljenje zadržali do danas. Ova rezolucija je jednoglasan izraz podrške Saveta liderima da preuzmu neophodan politički rizik i da se angažuju na hitnom rešavanju problema. Nadamo se da će to ubrzati politički proces koji će ponovo ujediniti Kipar i doneti mir njegovim građanima“.

U zaključku, američki predstavnik je rekao da se raduje sledećem UN-ovom izveštaju o UNFICIP-u, uključujući njegove prijedloge da se strane dodatno ohrabre, da i druge zainteresovane strane poštuju ovlaštenja UNFICIP-a i određivanje neutralne zone za daljnju de-eskalaciju tenzija.

Šta kaže Rusija?

Prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije, Dmitrij Polianskiy, prema izveštaju CNA, izražavajući podršku svoje zemlje Rezoluciji Saveta bezbednosti UN-a 2483 o produženju mandata UN-a za mirovne operacije na Kipar u sadašnjoj formi, izrazio je uverenje da misija igra ključnu ulogu jačanjem stabilnosti koja je preduslov za direktan dijalog između kiparskih zajednica.

Pozivajući se na izjavu generalnog sekretara u jednom od svojih izvještaja, Polianskiy je rekao da je Rusija zabrinuta što je nakon završetka međunarodne konferencije u Crans Montani, “period razmišljanja” produžen.

„Međutim, misija Ujedinjenih nacija ne bi trebalo da se koristi kao sredstvo za vršenje političkog pritiska na Kiprane. Svrha misije je da osigura bezbednost i nadgleda poštovanje neutralne zone. Što se tiče političkog rešenja, utvrđeno je da samo kiparske zajednice mogu doći do sporazuma o ujedinjenoj, dvozonalnoj, dvočlanoj federaciji i to kroz direktan dijalog”.

Ruski ambasador je ovo pitanje opisao kao veoma osjetljivo i naglasio da su “vanjske intervencije, nametnuti koncepti, pritisak i umetni rokovi neprihvatljivi. Takav pristup ni na koji način ne pomaže u mukotrpnom procesu traženja kompromisnih rješenja“.

Osvrćući se na ulogu međunarodnog faktora u rešavanju kiparskog problema, Polianskiy je izrazio uverenje da je sazrela ideja da Savet bezbednosti pojača angažman u ovom procesu. „Dobro je poznato da su jedan od najvažnijih aspekata aranžmana efikasne bezbednosne garancije za obe zajednice. Očigledno je da trenutni sistem garancija koji uključuje tri strane države ne doprinosi traženju nezavisnog rešenja od strane Kiprana. Dozvolite mi da budem iskren: postojeći sistem bezbednosnih garancija za Kipar je u velikoj mjeri postao anahron. Najefikasnije mere za obezbeđivanje nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta ujedinjenog Kipra biće one koje donese Savet bezbednosti. Na duži rok, Savet treba da odobri konačne sporazume do kojih će strane doći”./ ibna