Amnesty International zahteva bolje uslove za migrante u BiH

Amnesty International zahteva bolje uslove za migrante u BiH

Amnesti International (AI) oštro je reagovao na nove odluke vlasti u Unsko-sanskom kantonu Federacije BiH da na silu prebace i zatvore hiljade migranata koji žive na tom području u neadekvatni šatorski kamp u Lipi.

„Prisiljavanje ljudi, od kojih su mnogi već ranjiva kategorija, u ubrzano postavljen zabačeni šatorski kamp bez obezbeđivanja adekvatnog pristupa vodi i sanitarnim uslovima, prostorima za samoizolaciju i dostupnu medicinsku negu je nehumano i ovi ljudi će biti izloženi većem riziku od infekcije i smrti koja se može sprečiti,” izjavio je zamenik direktora AI za Evropu Massimo Moratti.

Dodao je da zatvaranje ljudi u potencijalno štetnim uslovima ne može biti opravdano na osnovu javnog zdravlja. U kontekstu pandemije COVID-19, on je naglasio da vlasti u Bosni i Hercegovini imaju odgovornost da odgovore na potrebe svih marginalizovanih grupa i obezbede humane uslove života, uključujući pristup vodi, sanitarnu zaštitu i higijenu, kao i odgovarajuću medicinsku negu za sve ljude, uključujući migrante i azilante.

„Ograničenja prava migranata i azilanata u kontekstu javnog zdravstvenog stanja COVID-19 moraju biti zakonita, neophodna i srazmerna i ne smeju diskriminisati ili izložiti riziku već marginalizovane ljude. Ni jedna od ovih mera nije zadovoljavajuća“, rekao je Moratti.

AI je podsetio da su hiljade izbeglica, migranata i azilanata koji pokušavaju da dođu u Evropu trenutno smešteni u Unsko-sanskom kantonu na severozapadu Bosne i Hercegovine. Dok je oko 4.100 smešteno u privremenim prijemnim objektima kojima upravlja Međunarodna organizacija za migracije (IOM), procenjuje se da 3000 spava u napuštenim zgradama ili u drugim neadekvatnim objektima a sada im preti opasnost preselenja u kamp Lipa.

Nakon proglašenja hitnih mera za sprečavanje širenja COVID-19 širom BiH, lokalne vlasti u Unsko-sanskom kantonu naredile su izmeštanje hiljada izbeglica, migranata i azilanata koji trenutno spavaju na teritoriji kantona u privremeni boravak u selu Lipa koji se trenutno priprema.

Ranije, vlasti u Unsko-sanskom kantonu nisu uspele obezbediti adekvatne uslove za smeštaj izbeglica i migranata. Kontroverzno šatorsko naselje Vučjak, sagrađeno na bivšoj deponiji i blizu minskog polja iz rata u BiH 1992-1995, konačno je zatvoreno u decembru i preko 600 ljudi je prebačeno na drugo mesto, nakon značajnog pritiska grupa za ljudska prava i međunarodne zajednice.