Anastasiades: Turske akcije predstavljaju drugu invaziju

Anastasiades: Turske akcije predstavljaju drugu invaziju

Bilo je priprema za potez generalnog sekretara UN-a za kiparsko pitanje, ali sada je sve u vazduhu

Piše: Michalis Michael

Predsednik Republike Kipar, Nicos Anastasiades, opisao je tursku povrede ekskluzivne ekonomske zone Kipra kao drugu invaziju.

U svojim izjavama, kao odgovor na pitanje o tome kako se situacija može preokrenuti nakon provokacija Turske u EZZ na Kipru, predsednik Republike Kipar je rekao da “kao što možete primetiti, kiparska vlada je oprezna i držimo se planirane politike, osmišljene s obzirom na rizike koje smo predvideli da bi mogli uslediti nakon prijetnji Turske. Ovo je očigledno kršenje međunarodnog prava, ili, kako bih ja to mogao nazvati, druga invazija, s obzirom na kršenje Ekskluzivne ekonomske zone Republike Kipra … Ono što mi radimo van dužnosti, i verujem da će doneti plod, su planirana i stalna kretanjem u svim pravcima”.

Novinar je primetio da je u pismu predsednika UN-a generalnom sekretaru UN-a situaciju nastalu u kiparskoj EEZ-u opisao kao „razarajući“ udarac, i pitao da li bi netko mogao pretpostaviti da ne može biti razgovora u slučaju da je “Osvajač” 40 nautičkih milja od Kipra. Na ove primjedbe, predsednik Anastasiades je rekao da “sigurno nepremostivi problemi nastaju kao rezultat ponašanja Turske i, kao što možete razumeti, nemoguće je govoriti o očuvanju mira kada je mir ugrožen. Ne radi se samo o pretnjama, već i o aktivnom kršenju međunarodnog prava, po ko zna koji put”.

Potez UN-a

Naše informacije o kiparskom pitanju odnose se na posledice turskih poteza. Prema ovim informacijama, sve je sada u vazduhu i Turska mora zaustaviti kršenja u EEZ-u kako bi postojala šansa za napredak u kiparskom pitanju.

Iza očiju javnosti se saznaje da je generalni sekretar UN-a, Antonio Guterres, u New Yorku pripremao neformalnu tripartitnu konferenciju kako bi pomogao procesu koji vodi gospođa Lute, ali sada je to područje sivo.

Preduzeli smo sve potrebne mere i poduzeti ćemo ih još mnogo, ne ratnih, nego mirnih mera zasnovanih na odredbama međunarodnog prava. Imali smo reakciju evropskih partnera, jaku reakciju, i tokom mog boravka u Sibiu, Rumunija, 9. maja, planiram da obavestim sve lidere Evrope o tome šta se zaista dešava danas na Kipru, kaže predsednik./ibna