Anketa pokazuje da su Grci zabrinuti zbog agresivnosti Turske

Anketa pokazuje da su Grci zabrinuti zbog agresivnosti Turske

Poslednja anketa javnog mnenja agenije Pulse za SKAI TV pokazuje da je šest od deset Grka zabrinuto zbog sve većih tenzija sa susednom Turskom i agresivnim stavom Ankare prema Atini.

Štaviše, pet od deset ispitanika reklo je da je odobrilo vladinu politiku u vezi sa Turskom, unutrašnjom bezbednošću i ekonomijom.

Zabrinutost zbog delovanja Ankare na istočnom Mediteranu naročito je velika među pristalicama Pokreta za promene, u kojoj ih je 75 odsto izrazilo zabrinutost, a sledi 68 odsto glasača Nove demokratije i 53 odsto pristalica SIRIZA.

Među pristalicama SIRIZE, 20 odobrava vladine inicijative za nametanje javnog reda, uprkos oštrim kritikama glavne opozicione stranke po tom pitanju u poslednjim nedeljama.

Suprotno tome, samo tri od deset Grka veruje da se vlada korektno bavi izbegličkom / imigrantskom krizom.

Što se tiče ekonomije, inicijativa vlade da uvede niže poreske stope od dolaska na vlast pre gotovo šest meseci pokazuje se popularnom među biračkim snagama. Ukupno 55 odsto smatra da ekonomska politika ide u pravom smeru, a 36 odsto smatra suprotno.

U pogledu popularnosti stranaka, Nova demokratija prednost od 13 bodova u odnosu na glavnu opozicionu stranku SIRIZA. Analitičari ističu da je politički horizont u Grčkoj manje-više nepromenjen od opštih izbora u julu 2019. godine, ukazujući na period političke stabilnosti u zemlji i manje nestabilno političko okruženje.

Tačnije, vladajuća stranka uzela je 38 procenata (nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu Plusa), a SIRIZA za 25 procenata (jedan bod više), zatim Pokret za promene za 6,5 procenata, Komunistička partija za 5,5 procenata, stranka Grčko rešenje je na 4,5 procenata, a DiEM25 na tri procenta.

Ukupno 45 odsto anketiranih smatra da je Kyriacos Mitsotakis bolji za ulogu premijera, a za Alexisa Tsiprasa opredelilo se 27 odsto anketiranih građana./ibna