Anketa u avgustu 2019. godine: poslovna klima u Bugarskoj ‘nepovoljna’

Anketa u avgustu 2019. godine: poslovna klima u Bugarskoj ‘nepovoljna’

Poslovna klima u Bugarskoj u avgustu 2019. godine smatra se nepovoljnom, pokazalo je redovno mesečno istraživanje Nacionalnog zavoda za statistiku (NSI).

Objavljeni 29. avgusta, rezultati ankete pokazali su da je indikator poslovne klime opao za 3,1 procentni poen u odnosu na juli.

Indikatori su smanjeni u sva četiri sektora bugarske ekonomije – industriju, građevinarstvo, trgovinu na malo i usluge, saopštio je NSI.

Indikator poslovne klime u industriji smanjen je za 0,8 procentnih poena, pošto su rukovodioci promenili poziciju u odnosu na poslovnu situaciju svojih preduzeća iz „dobre“ u „zadovoljavajuću“.

Međutim, njihova predviđanja o poslovnoj situaciji i proizvodnoj aktivnosti tokom narednih meseci bila su povoljna, kažu u institutu.

Indikator u bugarskom građevinskom sektoru opao je za 5,1 procentni poen, a procene menadžera i očekivanja o njihovom poslovanju ocenjeni su kao nepovoljni.

Njihova predviđanja o građevinskim aktivnostima tokom narednih meseci takođe su uzadržana, saopštio je NSI.

Anketa je pokazala da je u tom sektoru došlo do povećanja broja klijenata koji su odložili plaćanje, dok je najozbiljnija prepreka u bugarskoj građevinskoj industriji bio nedostatak radne snage.

Indikator trgovine na malo smanjio se za 3,5 procentnih poena, a smanjeni su od strane menadžera koji imaju umerenije procene i očekivanja.

Glavni faktori koji ograničavaju aktivnost u trgovini na malo bili su konkurencija u sektoru, nedovoljna potražnja i nesigurno ekonomsko okruženje.

Indikator uslužnog sektora pao je za 4,9 procentnih poena, pošto su se procene i očekivanja rukovodilaca promenili iz „boljih“ u „isto“, saopšteno je iz NSI-ja.

Njihova očekivanja za naredna tri meseca bila su umerenija.

Konkurencija u tom sektoru, neizvesno ekonomsko okruženje i nedostatak radne snage i dalje su glavne prepreke razvoju sektora, pokazala je anketa ./ibna