Ascent Resources od Slovenije traži više od 100 miliona evra odštete

Ascent Resources od Slovenije traži više od 100 miliona evra odštete

„Slovenija je u ovoj fazi odbila mirno rešavanje spora zaključivanjem nagodbe sa britanskom kompanijom Ascent Resources“, saopštilo je Državno pravobranilaštvo slovenačkoj novinskoj agenciji (STA). Umanotera in Fokus – Društvo za održivi razvoj već dugo poziva Vladu da, obaveštavajući kompaniju da nagodba ne dolazi u obzir i odmah prekine tajne pregovore, odbrani slovenačku zakonodavnu autonomiju i ne podleže pritiscima Ascent Resourcesa.

Britanska kompanija Ascent Resources, koja namerava da vadi gas na Petišovskom polju, nedavno je pokrenula postupak za pokretanje arbitražne tužbe protiv Slovenije. Razlog za ovakav postupak je činjenica da se  dobijanje ekološke dozvole vuče od 2017. godine, a investitori ističu da su za više od deset godina uložili 50 miliona evra. Iako se u početku činilo da će se spor rešiti mirnim putem plaćanjem nagodbe, Državno pravobranilaštvo je za STA reklo da je Slovenija „odbacila sporazumno rešavanje spora zaključivanjem nagodbe“.

Ascent Resorces je objavila da je 24. jula 2020. godine, kompanija službeno obavestila Vladu Slovenije o postojanju sporova prema Ugovoru o bilateralnom ulaganju UK-Slovenija („BIT“) i Ugovoru o energetskoj povelji („ECT“). Nakon izdavanja Obaveštenja o sporu, Kompanija je pokrenula obavezni minimalni tromesečni period „hlađenja“, osmišljen kako bi omogućio stranama da pokušaju rešiti svoj spor pre arbitražnog postupka.

Devedeset dana nakon uručenja Obaveštenja o sporu, 22. oktobra 2020. godine, Kompanija je najavila da stupa u direktne pregovore s Vladom Slovenije, s ciljem potencijalnog namirenja potraživanja na prijateljski način. Dalje, 22. februara 2021. godine kompanija je potvrdila da, na zahtev države, neće pokretati arbitražni postupak pre 19. marta 2021. godine.

Kompanija je saopštila da nakon pisma države, sporazumno poravnanje trenutno nije moguće postići i očekuje da će uskoro započeti arbitražni postupak. Kao deo direktnih rasprava pred arbitražnu nagodbu, Kompanija je državi predala obračun štete u ukupnom iznosu znatno većem od 100 miliona eura.