Atina će dobiti sredstva u iznosu od 970 miliona eura

Atina će dobiti sredstva u iznosu od 970 miliona eura

Radna grupa za evro (Euro Working Group – EWG) na sastanku u sredu je odlučila da se Atini odobri isplata tranše od 970 miliona evra sredstava iz fondova stvorenih nakon finansijskog spasavanja.

EWG se sastala kako bi pripremila sastanak ministara finansija u petak, na kojem će, kako se očekuje, isplata biti konačno odobrena. Međutim, neki nacionalni parlamenti, uključujući i nemački, će zahtevati ratifikaciju odobrenja.

Smatra se da je Atina završila niz reformi dogovorenih sa međunarodnim kreditorima. Ministar finansija Euklid Cakalotos izjavio je da je telefonska konferencija EWG-a “prošla veoma dobro”, dodajući da je “veoma optimističan” da će iznos biti isplaćen narednog ponedeljka.

Prema izveštaju Evropske komisije, Atina je sprovela akcije koje su zahtevali evropski kreditori krajem februara 2019. godine, kao što je konsolidacija autonomije nezavisnog organa za javne prihode; ažuriranje mera za smanjenje NPL-a; otkrivanje novog okvira za zaštitu primarnih stanarskih prava od poverilaca i još neke.

Ipak, smatra se da su grčki kreditori izrazili ozbiljne rezerve i upozorenja u vezi sa nekim od 16 prethodnih akcija koje je Atina morala da sprovede.

Najveća prepreka u pregovorima bila je nova šema koja je pružala zaštitu primarnim vlasnicima stambenih jedinica od zaplene. Kreditori će pratiti funkcionisanje šeme kako bi osigurali da je zdravlje bankarskog sistema zaštićeno i da strateški prekršitelji ne mogu imati koristi.

Štaviše, privatizacija imovine Javne energetske korporacije nije završena i kreditori su pristali da sačekaju rezultate drugog tendera. Tehničke poteškoće su takođe dovele do zastoja u drugim projektima privatizacije, kao što je projekat obnove Elliniko i autoput Egnatia.

Ciprasova administracija je takođe primila samo upozorenje da ne otplaćuje državne dugove pojedincima i poslovnim subjektima kako je dogovoreno sa međunarodnim kreditorima./IBNA