Atina očekuje ključni izveštaj o ekonomiji

Atina očekuje ključni izveštaj o ekonomiji

Očekuje se da će Međunarodni monetarni fond (MMF) u narednim danima objaviti izveštaj o grčkoj ekonomiji, a potom će uslediti četvrti izveštaj Evropske komisije posle finansijskog spasavanja države, koji bi trebalo da sadrži procenu uticaja budžeta za 2020. godinu, za koji se očekuje da će biti ratifikovan u parlamentu do kraja novembra.

Grčki ministar finansija, Christos Staikouras, prisustvovaće sastanku Evrogrupe, 4. decembra, za koji se očekuje da će utvrditi rezultat četvrtog pregleda grčke ekonomije od strane međunarodnih kreditora.

Očekuje se da će se izveštaj MMF-a fokusirati na određena područja ekonomije i pitanja koja je potrebno rešiti. Fond sa sedištem u Vašingtonu spreman je da ponovi svoje stajalište da je potrebno smanjiti primarne ciljeve viška; takođe se očekuje da projektovanje rasta u 2020. godini dostigne 2,8 procenata.

Ono što je još važnije za Atinu, MMF će, kako se izveštava, pozvati vladu da nastavi reformu sistema socijalnog osiguranja, smanji prag neoporezivog dela dohotka, preduzme mere za rešavanje nekvalitetnih zajmova i proširi poresku osnovicu.

Očekuje se da će Evropska komisija navesti oblasti u kojima se reforme trebaju brže odvijati. Ipak, u nedavnim razgovorima s grčkim zvaničnicima, čini se da su evropski kreditori postigli dogovor sa Atinom o ključnim odredbama budžeta za 2020. godinu.

Štaviše, podaci o izvršenju državnog budžeta za prvih 10 meseci 2019. godine biće odmah objavljeni. Cifre će pokazati da li je stopa naplate poreza dovoljna da se fiskalni jaz ne otvori ove godine i da li će primarni ciljevi budžetskog viška biti premašeni.

Mitsotakisova administracija planira da iskoristi svaki višak fiskalnog prostora za otplatu dugova penzionerima i raspodelu hitne „socijalne dividende“ ove godine, kao i podršku primaocima sa malim primanjima ./ibna