Atina priprema odgovor da sačuva ekonomiju od uticaja COVID-19

Atina priprema odgovor da sačuva ekonomiju od uticaja COVID-19

Kako se broj potvrđenih slučajeva koronavirusa (COVID-19) u Grčkoj tokom vikenda popeo na 73, Vlada ove zemlje se priprema da objavi prvi set mera koje će pomoći u sprečavanju uticaja epidemije na ekonomiju. U međuvremenu, Evropska komisija u saradnji sa državama članicama priprema svoj sopstveni odgovor za zaštitu ekonomije evrozone.

Prema informacijama, mere grčkog Ministarstva finansija za pomoć u hitnim slučajevima uključiće odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za socijalno osiguranje za preduzeća u pogođenim regionima, počevši od onih u zapadnoj Grčkoj gde je epidemija bila jača, poput Ahaje, Ilije i Zakintosa.

U zavisnosti od toga kako epidemija bude napredovala, preduzeća u drugim delovima Grčke na čiji je promet uticalo širenje COVID-19 takođe će moći očekivati podršku.

Vlasti prate niz ključnih sektora u biznisu i industriji, uključujući aviokompanije, saobraćajne kompanije i davaoce usluga platnog prometa kako bi procenili dosadašnji ekonomski uticaj i planirali organizovani odgovor za zaštitu realnog sektora. Štaviše, Vlada razrađuje skup mera koje bi se mogle primeniti na sve oblasti ekonomije.

Atina takođe očekuje rezultate ključnog sastanka Evrogrupe 16. marta koji bi trebalo da reši situaciju u tom bloku. Grčka je pozvala partnere u Evrozoni da preduzmu strukturne akcije kako bi podjednako podržali privredne i zdravstvene sisteme, kao i osigurali da se recesijski pritisci svedu na minimum.

Do sada se Mitsotakisova administracija nije zalagala za bilo kakvu fiskalnu slobodu u vezi sa programom nakon finansijskog spasavanja zemlje. Međutim, lokalni izveštaji daju signale da neka pomoć može biti na putu u vidu opuštanja obaveza iz primarnog budžetskog viška.

U zavisnosti od uticaja epidemije na turističku industriju, evropski partneri Grčke mogu biti otvoreni za uvođenje mera olakšica – tj. smanjenja poreza – koje ciljaju specifična preduzeća, kao i izvesno prilagođavanje fiskalnih ciljeva./ibna