Austrijski poslanici zahtevaju otvaranje pregovora o pridruživanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom

Austrijski poslanici zahtevaju otvaranje pregovora o pridruživanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom

Nakon što je Evropska komisija dala preporuku za otvaranje pregovora o pridruživanju sa dve zemlje zapadnog Balkana, Severnom Makedonijom i Albanijom, evropski parlamentarci iz Austrijske narodne stranke (OVP), Karas i Mandl, zahtevaju da se ovo “obećanje” održi. Odluku o otvaranju pregovora o pridruživanju će doneti države članice kasnije u junu.

„Evropska unija mora poštovati svoje obaveze prema zemljama zapadnog Balkana. Stoga je važan i ispravan korak da se započnu pristupni pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Nakon pažljivog razmatranja, Evropska komisija je utvrdila da ove dve zemlje ispunjavaju uslove za pristupanje,” kaže Othmar Karas, član Evropskog parlamenta, komentarišućii preporuku Evropske komisije da otvori pregovore o pridruživanju sa dve države zapadnog Balkana. “Jasno je da zemlje zapadnog Balkana moraju dosledno provoditi dalekosežne reforme – posebno u oblastima pravosuđa, osnovnih prava, zaštite manjina, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Takođe, moraju poboljšati i normalizovati međusobne odnose. Rešavanje spora oko imena između Severne Makedonije i Grčke bilo je sjajan primer toga,“ kaže Karas.

„Ali ako to učine, Evropska unija mora udahnuti život u perspektivu ovih država. Samo na ovaj način možemo trajno učvrstiti evropske vrednosti i zajedničko prijateljstvo na Zapadnom Balkanu. Ako to ne uradimo, uticaj Rusije, Kine i drugde u našem neposrednom susedstvu preti da dobije jače uporište.”

“Mi moramo izvoziti stabilnost da ne bi uvozili nestabilnost. Ovaj moto komesara EU Johannesa Hahna mora i dalje biti jasan cilj politike EU prema jugoistočnoj Evropi”, kaže Lukas Mandl, član kosovske delegacije Evropskog parlamenta.

„Za građane Kosova sloboda putovanja je važan korak u tom pravcu. Evropa tako može pokazati da najmlađu državu u Evropi vidimo ravnopravnu i da nagrađujemo aktivne reforme. Jačanje evropskog identiteta i perspektive integracije su važni preduslovi za dobru budućnost u jugoistočnoj Evropi, za celu Uniju, a posebno za Austriju”.

Očuvanje mira u regionu bilo je preduslov za dalji dijalog i ustavne reforme. „Samo ako postoji mir, neophodni proces pomirenja će se nastaviti. U tom smislu, nadam se da će zabrinjavajući događaji kao što su sadašnji oko Mitrovice uskoro biti prošlost,” zaključio je Mandl.