Balkan: 740 miliona evra EU granta za zemlje Balkana za rešavanje finansijske krize

Balkan: 740 miliona evra EU granta za zemlje Balkana za rešavanje finansijske krize

Evropska komisija odobrila je predlog paketa za makrofinansijsku pomoć od 740 miliona evra (MVP) koji bi pomogao Zapadnom Balkanu da ublaži ekonomski uticaj pandemije koronavirusa.

Predlog predstavlja opipljiv dokaz solidarnosti EU sa tim zemljama usred neviđene krize, jer je prioritet njene „Tim Evropa“ strategije za snažne i ciljane akcije EU da podrže napore ovih zemalja u rešavanju krize uzrokovane pandemijom.

Predlog, nakon preliminarne procene finansijskih potreba, predviđa alokaciju sredstava MVP-a prema Republici Albaniji u iznosu od 180 miliona evra; Bosna i Hercegovina će dobiti 250 miliona evra, Kosovo 100 miliona evra, Crna Gora 60 miliona evra, a Severna Makedonija 160 miliona eura. Pored toga, pet drugih zemalja, a to su Gruzija, Jordan, Moldavija, Tunis i Ukrajina, takođe će biti uključene u makrofinansijsku pomoć, što znači da će ukupno 10 zemalja imati koristi od sredstava.

Valdis Dombrovskis je rekao: „Podrška za naše susede od suštinskog je značaja u ovom kriznom vremenu, kako bi se održala stabilnost u celom regionu. Kao deo globalnog odgovora EU na pandemiju koronavirusa, moramo pomoći susednim zemljama da se izbore sa najgorim ekonomskim posledicama. Ovi „programi kriznih MVP“ pružit će ruku ka 10 zemalja kako bi osigurali makroekonomsku stabilnost i zaštitili svoje ljude i njihove kompanije tokom krize”.

Paolo Gentiloni je, sa svoje strane, napomenuo da se „evropska solidarnost ne sme zaustaviti na granicama naše Unije. Jer, u ovoj globalnoj krizi stajaćemo zajedno ili ćemo zajedno pasti. Danas Evropska komisija preduzima odlučan korak kako bi pomogla deset naših suseda u njihovoj borbi protiv novog koronavirusa. Pozivam Evropski parlament i Savet da što pre postignu dogovor o ovom važnom paketu“.

Sredstva MVP-a biće dostupna 12 meseci u obliku izuzetno povoljnih zajmova kako bi ove zemlje mogle da ispune svoje neposredne, hitne finansijske potrebe. U kombinaciji s podrškom Međunarodnog monetarnog fonda sredstva mogu pomoći jačanju makroekonomske stabilnosti i stvaranju prostora koji bi omogućio raspodelu resursa za zaštitu građana i ublažavanje negativnih socio-ekonomskih posledica koje pandemija predstavlja. Ovaj alat je dostupan i za druge zemlje koje ispunjavaju uslove za plaćanje.

Predlog Komisije podleže odobrenju Evropskog parlamenta i Saveta EU. S obzirom na hitnu potrebu za ovom podrškom, Komisija se oslanja na saradnju ko-zakonodavaca kako bi se osiguralo brzo usvajanje predloga.

Čim predlog bude odobren, Komisija je spremna da prvi deo ispuni što je pre moguće nakon što odobri odluku MVP i nakon što bude potpisan memorandum o razumevanju sa svakom partnerskom zemljom. Druga rata bi mogla da bude isplaćena u četvrtom kvartalu 2020. ili prvoj polovini 2021. godine, pod uslovom da se mere politike vezane uz nju sprovode pravovremeno. / ibna