Balkan: Pandemija uzrokovala značajan gubitak na berzama

Balkan: Pandemija uzrokovala značajan gubitak na berzama

Pandemija COVID-19, pored svakodnevnog života građana, negativno je uticala, a očekuje se da će dodatno uticati, na ekonomije svih zemalja, a posebno na ekonomije koje se za razvoj svoje ekonomije oslanjaju na priliv deviza.

Jedan od faktora koji je važan za ekonomiju i koji delimično odražava ekonomsku situaciju u zemlji je berza.

U tom kontekstu, u IBNA analizi upoređene promene na berzama, koje su se desile u zemljama koje pokriva Agencija, od 20. februara do 30. aprila 2020. godine kako bi se videle promene koje je pandemija prouzrokovala. 20. februar je izabran jer je tada ostalo samo nekoliko dana do otkrivanja prvih slučajeva COVID-19, a prvi pregled napravljen je 24. februara u Hrvatskoj.

Gledajući podatke o promenama na berzi, smanjenje Generalnog indeksa je univerzalno.

Zemlje u evrozoni i u EU imaju najveći pad, dok zemlje van imaju manja smanjenja.

Grčka, Slovenija, Kipar i Hrvatska imaju najveće gubitke na svojim berzama, sa preko 27%.

Crna Gora, Severna Makedonija, Turska i Bosna i Hercegovina imaju najmanje gubitke; manje od 13% između 20. februara i 30. aprila 2020. godine ./ibna

Country 20/02/20 30/04/20 Change Percent
Greece 908 638 -270  -29,73%
Slovenia 956 682 -274 -28,66%
Cyprus 68 49 -19 -27,84%
Croatia 2.029 1.558 -471 -23,21%
Romania 10.175 8.255 -1920 -18,87%
Serbia 808 656 -152 -18,81%
Bulgaria 548 450 -98 -17,88%
Bosnia Herzegovina 781 684 -97 -12,42%
Turkey 115.865 101.507    -14.358 -12,39%
North Macedonia 4.999 4.448 -551 -11,02%
Montenegro 11.250 10.244 -1.006 -8,94%
Albania No data  
Kosovo No data