BiH: CEB podrška IOM-u u upravljanju migracijama

BiH: CEB podrška IOM-u u upravljanju migracijama

Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) obavezala se da će podržati Bosnu i Hercegovinu i Severnu Makedoniju u odgovoru na prioritete upravljanja migracijama, kaže se u saopštenju Međunarodne organizacije za migracije.

Sa ukupnim finansiranjem od 900.000 EUR iz CEB-ovog Fonda za migrante i izbeglice, IOM će biti u mogućnosti da podrži tekuće napore više donatora da uspostave novi Privremeni prihvatni centar Lipa u Bihaću, Unsko-sanski kanton u Federaciji BiH, planiran da primi najmanje 1.500 migranata i azilanata; i da pokrije troškove hrane i neprehrambenih proizvoda (NFI). U Severnoj Makedoniji, finansiranje će doprineti zaštiti ranjivih kategorija migranata i žrtava trgovine ljudima u kontekstu COVID-19. IOM će se uključiti u aktivnosti tehničke saradnje gradeći kapacitete relevantnih zainteresovanih strana za podršku identifikaciji i mehanizmima upućivanja žrtava trgovine ljudima usmerenim na žrtve i pružanju usluga zaštite migrantima.

Kao odgovor na izazove COVID-19, IOM će kroz Fond za migrante i izbeglice (MRF) poboljšati pristup uslugama prevencije i odgovora za migrante, žrtve trgovine ljudima i tražioce azila, posebno žene, decu bez pratnje, starije i osobe sa invaliditetom ili sa kritičnim zdravstvenim stanjem. To će se postići smanjenjem rizika od zaraze među migrantima i stanovništvom koji traži azil i pružanjem podrške nacionalnim vlastima u zaštiti od COVID-19.

Rolf Venzel, guverner CEB-a, rekao je: „CEB bi želeo da zahvali IOM-u, a posebno osoblju koje radi na balkanskoj ruti, što su se pridružili naporima CEB-a i naših donatora da pomognu našim zemljama članicama pravovremenim odgovorom na izazove koje predstavlja izbeglička kriza. Kako gledamo unapred, u svetlu činjenice da migracija više nije izuzetak već stalni fenomen, naše institucije se obavezuju na dalje jačanje kapaciteta zemalja u njihovim odgovorima na migracione tokove tako da se podrže ljudska prava i ojača socijalna kohezija zajednica domaćina.“

„IOM je podržana od strane Razvojne banke Saveta Evrope (CEB) preko njenog Fonda za migrante i izbeglice (MRF) od početka dolaska migranata u zemlje Zapadnog Balkana, pružajući podršku zemljama da se nose sa situacijom. Zahvalni smo što je CEB prepoznao IOM kao najaktivnijeg partnera na terenu, strateški prisutnog da bude spreman kad se ukaže potreba za pružanjem neposredne podrške migrantima u nevolji. Novododeljena sredstva pomoći će IOM-u da nastavi da pomaže vlastima u izgradnji kapaciteta, poboljšanju pristupa informacijama i zagovaraće uključivanje migranata u strategije vakcinacije protiv COVID-19, ali takođe pružiti podršku i podići svest o pitanjima trgovine i krijumčarenja migranata“, rekla je Laura Lungarotti, podregionalni koordinator za zapadni Balkan i šef misije IOM-a za Bosnu i Hercegovinu.

U oktobru 2015. godine, u jeku izbegličke krize, CEB je osnovao Migrantsko-izbeglički fond vredan 28 miliona evra za podršku zemljama članicama u smeštaju i / ili integraciji migranata i izbeglica koji stižu na njihove teritorije. Dvadeset dve države članice CEB-a dale su svoj doprinos MRF-u. CEB i Evropska investiciona banka (EIB) takođe su obezbedili sredstva.