BiH: Centralna banka BiH podržava reforme kojima se Reublika Srpska protivi

BiH: Centralna banka BiH podržava reforme kojima se Reublika Srpska protivi

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) podržava reforme sadržane u Pismu namere koje se odnose na finansijski sektor, naročito nadogradnju postojećeg Jedinstvenog registra računa kako bi uključivao i račune fizičkih lica u Bosni i Hercegovini. Sve navedeno je usmereno na jačanje finansijske stabilnosti i ispunjenja cilja aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), tj. unapređenje okvira za sprečavanje pranja novca/suzbijanje finansiranja terorizma.

Reforme o kojima je reč u Pismu namere su glavni kamen spoticanja u zaključivanju aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fodom. Zvaničnici Republike Srpske smatraju da ove reforme znače prenos nadležnosti sa entitetskog na državni nivo te, kao takve, ne mogu biti prihvaćene.

Ekonomski prostor Bosne i Hercegovine je jedinstven, i banke, fizička i pravna lica posluju i obavljaju finansijske transakcije na području cele Bosne i Hercegovine, bez ikakvih ograničenja.  Banka smatra da je, upravo da bi se smanjila mogućnost nezakonitih transakcija, od izuzetnog značaja nadogradnja Jedinstvenog registra računa na nivou Bosne i Hercegovine. Ovim se ne ograničava mogućnost i pravo vođenja entitetskih registara, niti se na ovaj način vrši bilo kakav prenos nadležnosti.

CBBiH je, napominje se u saopštenju za javnost, Ustavom definisana institucija Bosne i Hercegovine, koja ima zakonski cilj da, osim osiguranja stabilnosti valute, potpomogne i održava platne i obračunske sisteme u Bosni i Hercegovini, kao i da provodi radnje u pomaganju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

„Pravni osnov za održavanje registra računa pravnih i fizičkih lica je apsolutno neupitan i CBBiH već duži niz godina ima uspostavljen Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata i Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica. Nadogradnjom registra koji bi uključivao i račune fizičkih lica, zaokružio bi se ovaj proces i time značajno olakšao rad svim učesnicima u finansijskom sektoru, a naročito bankama, te posredno i građanima u Bosni i Hercegovini.

Ne vidimo na koji način nadogradnja Jedinstvenog registra ide na štetu bilo kome u Bosni i Hercegovini,“ smatra CBBiH.

Imajući u vidu navedeno, CBBiH ostaje dosledna u svojim nastojanjima da ispuni sve svoje zakonske i strateške ciljeve, uz kontinuirano očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti u zemlji.

Guverner CBBiH daje punu podršku zahtevima MMF-a koji su usmereni ka jačanju finansijske stabilnosti u Bosni i Hercegovini, te će jedino pod uslovima ispunjenja svih zahteva vezanih za finansijski sektor, pristati na potpisivanje Pisma namere prema  MMF-u.