BiH: Delegacija EU u BiH pozvala na reforme

BiH: Delegacija EU u BiH pozvala na reforme

Delegacija EU u BiH pozvala je u utorak vlasti da provedu potrebne ustavne i izborne reforme tokom ove neizborne godine i spreče dalju diskriminaciju građana.

„Takav proces reforme potreban je kako bi se obezbedila jednakost i nediskriminacija svih građana u BiH u potpunosti primenom presude ECHR Sejdić-Finci, kao i za uklanjanje izbornih nedostataka primenom preporuka OEBS-a / ODIHR-a i GRECO-a Saveta Evrope i relevantnih mišljenja Venecijanske komisije“, rekla je delegacija.

Primetili su da proces reformi mora biti u lokalnom vlasništvu, transparentan i inkluzivan, uz uključivanje institucija – putem Međuagencijske radne grupe.

Delegacija je dodala da je uloga EU i njihovih međunarodnih partnera pružanje tehničke i stručne podrške ovom procesu.

„U tom smislu, zajedno sa našim međunarodnim partnerima, imamo redovne sastanke sa svim političkim akterima kako bismo ih podstakli da pronađu rešenja zasnovana na principima dijaloga, saradnje i kompromisa. Što se tiče Opštih izbora 2022, naša očekivanja su da ih treba sprovesti u skladu sa poboljšanim ustavnim i izbornim okvirom.“

Dervo Sejdić, Rom i Jevrej Jakob Finci, tužili su BiH jer im Ustav ne dozvoljava da se kandiduju za predsednika ili člana Predstavničkog doma parlamenta.

Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu iz 1995. godine, Predsedništvo države sastoji od predstavnika tri konstitutivna naroda u BiH – Bošnjaka, Srba i Hrvata. Dom naroda BiH takođe je popunjen članovima samo tih grupa.

To krši prava manjina i 2009. godine Evropski sud za ljudska prava u Strazburu naložio je BiH da ukloni ovu diskriminatornu odredbu iz svog ustava.

Od tada, ništa nije učinjeno na sprovođenju presude, koja se ne tiče samo manjina, već i pripadnika konstitutivnih naroda koji žive u delovima zemlje u kojima dominira jedan od druga dva konstitutivna naroda.

Ni Bošnjaci i Hrvati koji žive u Republici Srpskoj ne mogu se kandidovati za predsednika ili poslanika, a ne mogu ni Srbi iz Federacije BiH, koja je druga polovina zemlje u kojoj živi većina druge dve konstitutivne grupe.

Provođenje presuda međunarodnog suda jedan je od 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija definisala u Mišljenju o aplikaciji BiH za status kandidata za EU.