BiH: Depoziti stanovništva iznose 13,35 milijardi KM

BiH: Depoziti stanovništva iznose 13,35 milijardi KM

Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) na kraju septembra 2020. godine pokazuju da su ukupni depoziti stanovništva kod komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini zabeležili rekordan iznos od 13,35 milijardi KM.

Depoziti stanovništva imaju daleko najveće učešće od 54,9% u ukupnim depozitima kod komercijalnih banaka, pa stoga predstavljaju najvažniji izvor sredstava na osnovu kojeg komercijalne banke mogu finansirati kreditne aktivnosti.

Posmatrano po ročnoj strukturi, oročeni i štedni depoziti stanovništva iznose 5,49 milijardi KM ili 41,1% ukupnih depozita stanovništva, od toga kratkoročni depoziti su 393 miliona KM, a dugoročni 5,09 milijardi KM. Transakcijski računi i depoziti po viđenju čine 7,86 milijardi KM ili 58,9% ukupnih depozita stanovništva.

“U pogledu valutne strukture, depoziti stanovništva u domaćoj valuti iznose 6,07 milijardi KM, što čini 45,4% učešća, što je značajno više nego pre sedam godina kada je učešće depozita u domaćoj valuti bilo ispod 40%. Ovaj porast učešća depozita je jasan pokazatelj poverenja u konvertibilnu marku. Depoziti u evrima i oni s valutnom klauzulom vezanoj za evro iznose 6,65 milijardi KM ili 49,8%, a učešće depozita u ostalim stranim valutama je 4,7%,” navodi se us aopštenju za javnost CB BiH.

Podaci pokazuju da se depoziti stanovništva u Bosni i Hercegovini kontinuirano povećavaju, pa su tako u poređenju sa stanjem na kraju septembra prošle godine porasli za 454 miliona KM ili 3,5%. Međutim, postoje značajne razlike u kretanju depozita zavisno od tipa depozita. Transakcijski računi su porasli za 13,1% (ili za 500 miliona KM), a depoziti po viđenju beleže porast od 3,6% (ili za 124 miliona KM). Oročeni i štedni depoziti, a koji odražavaju štednju, na godišnjem nivou beleže blagi pad od 3,0% (ili za 170 miliona KM).

Uprkos proširenoj bankarskoj mreži i kontinuranom poverenju u bankarske institucije, još uvek jedan deo stanovništva u Bosni i Hercegovini nema uspostavljene poslovne relacije s bankama. Prema podacima Svetske banke, u BiH 59% stanovnika iznad 15 godina ima otvorene račune u bankama, s tim da među radno neaktivnim stanovništvom samo 43% ima otvorene račune. U poređenju s drugim evropskih zemljama, ovo su prilično niski procenti, jer čak 95% stanovnika u zemljama evrozone imaju otvorene račune u bankama, u Hrvatskoj je taj procenat 86%, a u Srbiji 83%. “U povodu Međunarodnog dana štednje treba još jednom afirmisati korištenje finansijskih usluga, koje mogu podstaći opšti razvoj, jer pomažu finansiranje zdravlja, obrazovanja i preduzentništva, te olakšavaju finansijske udare na stanovništvo. Globalno postoji veliki jaz, pri čemu oni s većim primanjima mnogo više koriste finansijske usluge od siromašnijih,” navodi se u saopštenju.

Stabilan domaći bankarski sektor, uz pouzdan sistem za osiguranje depozita, pruža garanciju stanovništvu da svoja finansijska sredstva drži na računima u bankama, da masovnije koriste finansijske usluge i pouzdanije upravljaju svojim finansijama. Na osnovu tog poverenja i poverenih sredstava stanovništva, banke su u mogućnosti da finansiraju i doprinose efikasnijem funkcionisanju i rastu ekonomije te da pomognu u reduciranju neformalnih transakcija.

„Štednja je i racionalan odnos prema resursima, prema utrošku vode i struje… Štednja se danas reflektuje kroz samoodržive projekte, u svakom iskorištenom plodu iz prirode, kultivisanom komadu neobrađene zemlje na kojem će se posaditi nešto, papiru koji će se reciklirati. Na taj način postaje prihod za buduću potrošnju. Naši građani su svesni važnosti štednje. Danas ona više ne znači samo puko čuvanje novca, već i drugačiji odnos prema postojećim resursima“, izjavio guverner CBBiH Senad Softić povodom Međunarodnog dana štednje.