BiH: Do 14. septembra uništeno 26.837 tona municije i eksplozivnih sredstava

BiH: Do 14. septembra uništeno 26.837 tona municije i eksplozivnih sredstava

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) podržala je Ministarstvo odbrane BiH u organizaciji 18. sednice Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i eksplozivna sredstva, saopšteno je iz Misije.

Na sednici održanoj u utorak su se sastali ključni predstavnici Ministarstva odbrane, Oružanih snaga, Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbednost, te međunarodnih organizacija i ambasada koje pružaju podršku reformi sektora bezbednosti i odbrane. Učesnici sednice su sagledali dosadašnji napredak ostvaren u bezbednom uništavanju viškova naoružanja, municije i eksplozivnih sredstava, te zajednički planirali predstojeće aktivnosti.

„Do 14. septembra 2021. godine, u Bosni i Hercegovini bezbedno je uništeno 26.837 tona municije i eksplozivnih sredstava. Našim oružanim snagama sada je preostao višak od 4.800 tona municije i eksplozivnih sredstava i 40.000 komada naoružanja“, rekao je Sifet Podžić, ministar odbrane BiH.

Podžić je istakao da je značajan napredak ostvaren u podizanju bezbednosti skladišta naoružanja, municije i eksplozivnih sredstava na viši nivo i zahvalio se OEBS-u, UNDP-u i EUFOR-u na podršci pruženoj, između ostalog, i kroz realizacije projekata SAFE-UP, EXPLODE+ te Projekta obeležavanja malog oružja i lakog naoružanja.

„Pre 2011. godine, stanje bezbednosti skladišta municije i naoružanja u BiH bilo je alarmantno,” izjavila je Kathleen Kavalec, šefica Misije OEBS-a u BiH.

„Puno smo postigli od tada u pogledu poboljšanja bezbednosti u četiri skladišta, kroz realizaciju dva projekta OEBS-a i to SECUP i SAFE-UP, te pružanje pomoći u osnivanju moderne laboratorije za testiranje municije na lokaciji TROM Doboj. Realizaciju ova dva projekta finansijski je podržalo 17 država članica OEBS-a, a ukupno ulaganje u te aktivnosti premašilo je 3,3 miliona evra“, dodala je ambasadorka Kavalec.

Ambasadorka Kavalec istakla je i da će Misija OEBS-a nastaviti raditi sa svojim domaćim i međunarodnim partnerima u cilju podrške realizaciji prioriteta BiH u oblasti kontrole naoružanja, koji sada obuhvataju smanjivanje zaliha, poboljšanje bezbednosti u perspektivnim skladištima municije i stavljanje van upotrebe neperspektivnih skladišta.

Mandat Misije OEBS-a u BiH obuhvata aktivnosti u oblasti poštivanja ljudskih prava, demokratskog upravljanja i bezbednosne saradnje. Misija OEBS-a u BiH jedan je od ključnih partnera Ministarstva odbrane BiH u realizaciji Master plana BiH za upravljanje municijom, oružjem i eksplozivnim sredstvima.