BiH dobila FSC standard

BiH dobila FSC standard

Bosna i Hercegovina je prva i trenutno jedina zemlja u regionu koja je stekla FSC standard, čime će bh. kompanijama biti lakše doći do FSC certifikata i pristupa međunarodnim tržištima.

Ovaj certifikat garantuje da šumama transparentno upravlja određena kompanija, u skladu s ključnim međunarodnim propisima i domaćim zakonima, uključujući veći stepen zaštite prirode. To je objavljeno na svečanosti u Sarajevu, u prisustvu predstavnika nadležnih ministarstava, kao i mnogi stručnjaci iz šumarskog sektora, kako u Federaciji BiH, tako i u Republici Srpskoj.

„Radna grupa za standard FSC započela je sa radom početkom 2016. godine, a umesto uobičajenih deset članova, zbog zahteva FSC-a da okuplja ekonomske, socijalne i naučne sektore u članstvo, kao i zbog administrativne strukture BiH, radnu grupu čini 23 člana. Naravno, vodili smo računa o zastupljenosti žena, kao i svih etničkih grupa. Završili smo posao pre planiranog datuma i bez ikakvih prepreka“, rekla je Petra Remeta, direktorica WWF Adria programa, na prezentaciji projekta odgovornog upravljanja šumama u Bosni i Hercegovini, koji je realizovn uz finansijsku podršku skandinavskog proizvođača nameštaja IKEA od 2012.

„Sertifikacija upravljanja šumskim resursima u BiH poboljšaće ekološke, socijalne i ekonomske performanse upravljanja šumama, kao i konkurentske prednosti domaće šumarske i drvne industrije. Ovo se posebno odnosi na izvozno orijentisana preduzeća u BiH, koja sve više podležu sve strožim zahtevima za poreklo drveta na atraktivnim tržištima EU”, objasnio je dr Mersudin Avdibegović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kao institucije koja je realizovala projekat.

Pored ukupno 177.000 ha šuma certifikovanih u okviru ovog projekta, WWF dovršava i preostalih 65.000 ha šuma u ​​Srednjebosanskom kantonu. Sertifikat se očekuje u rano proleće, navela je WWF Adria.