BiH: Dodatna pomoć EU za upravljanje migrantskim tokovima

BiH: Dodatna pomoć EU za upravljanje migrantskim tokovima

Evropska komisija je usvojila paket pomoći u iznosu od 20 miliona evra kako bi se Bosni i Hercegovini pružila podrška u upravljanju migracionim tokovima. Time je ukupan iznos pretpristupne pomoći EU-a u ovoj oblasti dostigao 50,2 miliona evra, pored već osigurane humanitarne pomoći EU-a u iznosu od 10,3 miliona evra.

Kako je rečeno iz EU Delegacije u BiH, kroz podršku EU obezbeđuje se smeštaj i hrana izbeglicama, tražiteljima azila i migrantima, unapređuju standardi zaštite i životni uslovi, kao i pristup socijalnim i zdravstvenim uslugama, uključujući obrazovanje dece. Sredstva EU-a takođe će unaprediti kapacitet bh. vlasti za identifikaciju izbeglica, tražitelja azila i migranata, njihovu registraciju i upućivanje na usluge, te za graničnu kontrolu i nadzor.

U okviru humanitarnog i operativnog odgovora na COVID-19, kroz svoja finansijska sredstva EU nastavlja pružati podršku nedavno uspostavljenom hitnom privremenom objektu na lokaciji Lipa te osiguranje smeštaja, hrane, higijenskih potrepština, medicinske nege i osnovnih usluga za do 1.000 osoba izvan smeštajnih centara na području Unsko-sanskog kantona.

“EU očekuje da domaće vlasti u potpunosti iskoriste sredstva EU-a obezbeđujući efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, posebno kroz preuzimanje upravljanja privremenim prihvatnim centrima finansiranim sredstvima EU-a i pronalaženje drugih odgovarajućih javnih objekata. Preduslovi za kontinuiranu podršku EU-a Bosni i Hercegovini u ovoj oblasti jesu poštivanje domaćih propisa i međunarodnih obaveza u postupanju sa izbeglicama i migrantima, posebno maloletnicima, pored bezbednog i nesmetanog rada humanitarnih partnera,” navodi EU Delegacija.

Ovom posebnom merom u iznosu od 20 miliona evra, ukupna podrška za BiH u upravljanju migracijama od 2018. godine do danas iznosi 50,2 miliona evra, dok je iznos humanitarne pomoći 10,3 miliona evra. Nadalje, EU pomaže Bosni i Hercegovini u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama sa 24,6 miliona evra od 2007. godine. Također, od januara 2016. godine, Bosna i Hercegovina je korisnica regionalnog programa „Podrška upravljanju migracijama u kontekstu zaštite osetljivih kategorija“, u vrednosti od 14,5 miliona evra za celi Zapadni Balkan i Tursku. Pored toga, u okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP) Službe za instrumente spoljne politike Evropske komisije (FPI), Bosna i Hercegovina će biti među glavnim korisnicima regionalnog programa, zajedno sa Srbijom, vrednosti od 8 miliona evra, s ciljem rešavanja COVID-19 izazova među migrantima i tražiteljima azila. EU je također angažovala stručnjaka za pomoć vlastima u Bosni i Hercegovini na koordinaciji upravljanja migracijama.