BiH: Dodatnih 25 miliona evra za upravljanje migracijama

BiH: Dodatnih 25 miliona evra za upravljanje migracijama

Evropska komisija je danas usvojila dodatni paket pomoći od 25 miliona evra za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama.

Dodatna finansijska sredstva EU uglavnom će biti namenjena za osnovne potrebe izbeglica i migranata tokom zime, obezbeđujući im smeštaj, hranu, pristup zdravstvenoj zaštiti i socijalnim uslugama. Ova dodatna pomoć će također ojačati kapacitete Bosne i Hercegovine u upravljanju granicama, posebno kroz opremu i obuku, te doprineti sprečavanju i borbi protiv krijumčarenja migranata kao i trgovine ljudima.

“EU je zabrinuta zbog migrantske situacije u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da se vremenski uslovi pogoršavaju a da izbeglice i migranti nemaju neophodno sklonište. EU poziva vlasti Bosne i Hercegovine da spreče humanitarnu krizu tako što će bez odlaganja odrediti odgovarajući smeštaj za izbeglice i migrante prisutne u zemlji, uključujući porodice sa decom i maloletnike bez pratnje,” navodi se u saopštenju za javnost.

EU očekuje od vlasti Bosne i Hercegovine da obezbede efikasnu koordinaciju u upravljanju migracijama i azilom, uključujući preuzimanje upravljanja privremenih prijemnih centara koje finansira EU. Stalna podrška EU Bosni i Hercegovini u oblasti upravljanja migracijama zasniva se na poštivanju domaćih zakona i međunarodnih obaveza koje se odnose na tretman izbeglica i migranata, posebno maloletnika, uz bezbedan i nesmetan rad humanitarnih partnera.

Pomoć za izbeglice i upravljanje migracijama deo je šire pomoći EU ovoj zemlji. Sa ovim novim paketom od 25 miliona evra, ukupna pomoć EU pružena Bosni i Hercegovini od 2018. za upravljanje migracijama iznosi 85,5 miliona evra, uključujući 10,3 miliona evra humanitarne pomoći.

Pored toga, EU od 2007. pruža pomoć Bosni i Hercegovini u oblasti azila, migracija i upravljanja granicama u iznosu od 41 milion evra. Od januara 2016. godine, Bosna i Hercegovina je korisnica regionalnog programa „Podrška upravljanju migracijama u kontekstu zaštite osetljivih kategorija“, u vrednosti od 14,5 miliona evra za celi Zapadni Balkan i Tursku. Pored toga, u okviru Instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP) finansirana je regionalna akcija za rešavanje COVID-19 izazova među migrantima, tražiteljima azila i izbeglicama na zapadnom Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, čija je ukupna vrednost osam miliona evra. Od januara 2020. godine EU finansira angažman visokog stručnjaka za migracije i azil s ciljem podrške Ministarstvu bezbednosti BiH u koordinaciji upravljanja migracijama.