BiH: EU nastavlja pružati pomoć BiH u poboljšanju obrazovnog sistema

BiH: EU nastavlja pružati pomoć BiH u poboljšanju obrazovnog sistema

U poslednjih 15 godina u Bosni i Hercegovini su provedene obrazovne reforme s fokusom na jačanje visokog i opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Međutim, nekoliko istraživanja kao i najnoviji izveštaj Evropske komisije, ukazuju na veliku razliku između znanja i veština tražilaca posla koji izlaze iz obrazovnog sistema i potreba tržišta rada.

Za projekat “Obrazovanje za zapošljavanje” koji je predstavljen u sredu, Evropska unija je odvojila 2,6 miliona evra kako bi pomogla bh. vlastima u poboljšanju kapaciteta i struktura u planiranju obrazovnog procesa i unapredila kvalitet obrazovnih rezultata. Projekat će se osvrnuti na postojeće nedostatke, posebno na neusklađenost sistema obrazovanja i osposobljavanja sa potrebama tržišta rada i ukazati na načine njihovog rešavanja kroz razvoj modernih usluga celoživotnog profesionalnog usmeravanja, zatim boljim visokim obrazovanjem i stručnim obrazovanjem i obukom.

Da bi se olakšao prelaz od obrazovanja do radnog mesta, moraju se poboljšati politike karijernog usmeravanja. Prema iskustvu evropskih zemalja, odgovarajuća politika karijernog usmeravanja može uticati na planiranje upisne politike i smanjiti stopu nezaposlenosti. Neke od zemalja Zapadnog Balkana pridružile su se Evropskoj mreži za celoživotno planiranje karijere, što BiH planira učiniti.

Rastuće i različite potrebe i očekivanja nastavnog osoblja doveli su do diverzifikacije potreba u obuci nastavnika, pa će projekat nastaviti unapređivati ljudske resurse u obrazovnom sektoru, što će obuhvatiti obuku nastavnika i izgradnju kapaciteta obrazovnog osoblja. Projekat će, također, pomoći u razvoju novih studijskih programa i kurikuluma za učiteljske fakultete zasnovane na ishodima učenja.

„Današnji sastanak, između ostalog znači i zvanično otpočinjanje implementacije navedenog Projekta u trajanju od 30 meseci, a za čije finansiranje je Evropska unija izdvojila 2,6 miliona evra, a u cilju unapređenja kvalitete obrazovanja u BiH i njegovog približavanja standardima EU, odnosno usklađivanja ljudskih resursa – obrazovanja sa potrebama tržišta rada. Podsetiću da su na projektni zadatak, sa čijom implementacijom započinjemo, saglasnost dale sve obrazovne vlasti u BiH, te da bi se njegova implementacija trebala odvijati kroz 4 komponente i to:

Komponentu 1: Prelazak sa obrazovanja na rad; Komponentu 2: Osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja; Komponentu 3: Reforma inicijalnog obrazovanja nastavnika; Komponentu 4: Razvoj ljudskih resursa u obrazovnom sektoru“, rekao je Adnan Husić, Pomoćnik ministrice za obrazovanje Ministarstva Civilnih poslova BiH.

Kako bi se ojačala veza između obrazovanja i poslodavaca, uradiće se procena koja će omogućiti dugoročnu prognozu budućih potreba tržišta rada. Na osnovu ove procene, u okviru projekta će se vršiti obuka određenog osoblja u oba sektora kako bi se omogućilo redovno ocenjivanje i predviđanje, kao i razvoj i predlog različitih modela saradnje između strukovnog obrazovanja i edukativnih institucija, visokoškolskih ustanova i poslodavaca, imajući u vidu najbolje prakse u Evropskoj uniji i regiji.

„Drago mi je što danas ispred Evropske unije najavljujem otvaranje ovog projekta koji će se baviti vrlo relevantnim oblastima obrazovanja u BiH, posebno reformom obrazovanja nastavnika i razvojem modela za praćenje napretka reformskih procesa baziranog na eksternim evaluacijama obrazovnih sistema kroz međunarodna testiranja učenika kao što su PISA, PIRLS i TIMMS. Kada su početkom ove godine objavljeni PISA rezultati učenika iz BiH, pokazalo se da treba  uložiti znatan napor kako bi se ovi rezultati podigli na nivo proseka EU“, rekao je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju, Delegacije Evropske unije u BiH.