BiH: EU osigurala stambeno zbrinjavanje više od 2.700 osoba

BiH: EU osigurala stambeno zbrinjavanje više od 2.700 osoba

Kroz Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje, koji finansira Evropska unija sa 12.5 miliona evra bespovratnih sredstava, više od 2.700 osoba iz 45 opština i gradova u Bosni i Hercegovini je stambeno zbrinuto, dok su 204 porodice primile pakete pomoći s ciljem ekonomskog osnaživanja.

Od početka Programa izgrađeno je 335 novih kuća, dok je skoro 600 stambenih jedinica sanirano, čime su stvoreni adekvatni životni uslovi za socijalno i ekonomski najugroženija domaćinstva koja nisu bila u mogućnosti da se samostalno oporave.

“Porodice koje su ispunile uslove za dodatnu ekonomsku podršku, njih 204, su dobile priliku da, u skladu sa svojim kapacitetima i potrebama, osiguraju održive i stabilne izvore prihoda za sebe i svoje najbliže kroz  poljoprivrednu proizvodnju ili samozapošljavanje. Korisnicima poljoprivrednih paketa podeljeni su plastenici sa pratećom opremom i repromaterijalom za sadnju paprike i paradajza, košnice i repromaterijal za pčelarstvo, mala poljoprivredna mehanizacija i oprema, te repromaterijal za setvu kukuruza. Svim učesnicima ekonomskog osnaživanja kroz Program je osigurano mentorstvo i savetodavne usluge, u cilju ostvarenja što boljih rezultata,” saopštila je Delegacija EU u BiH.

Program za oporavak od poplava – stambeno zbrinjavanje predstavlja nastavak napora Evropske unije na ublažavanju posledica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Vrednost Programa je 15 miliona evra, a finansira ga Evropska unija u iznosu od 12.5 miliona eura, u saradnji sa Vladom Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Republike Srpske, UNDP u BiH i lokalnim vlastima. Program provodi UNDP u BiH zajedno sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Hilfswerk International (HWI) i partnerskim opštinama i gradovima. Program se provodi u 45 opština i gradova u oba entiteta BiH.