BiH: Evropska energetska zajednica uvela sankcije BiH

BiH: Evropska energetska zajednica uvela sankcije BiH

Zbog kršenja direktive o sumporu u gorivima i nepridržavanja energetskih paketa za energiju i gas, Evropska energetska zajednica uvela je sankcije protiv Bosne i Hercegovine.

Sankcije su uvedene nakon sastanka sredinom decembra, a postupak je završen krajem prošle godine. Informacije o sankcijama objavljene su pre nekoliko dana. U zvaničnom dokumentu o uvođenju sankcija kaže se da je „Ministarski savet pismenim postupkom suspendovao određena prava Bosne i Hercegovine prema Ugovoru o Energetskoj zajednici zbog ozbiljnih i trajnih propusta u poštivanju Drugog energetskog paketa u gasnom sektoru, Direktive o sumporu u gorivima, kao i Treći energetski paket i za električnu energiju i za gas“. Prema Odluci Ministarskog saveta, Bosna i Hercegovina neće učestvovati u odlučivanju o pitanjima budžeta i izvršenja u periodu od dve godine, osim ako u međuvremenu otkloni dotične povrede pravila.

U dokumentu se naglašava da je Ministarski savet takođe usvojio listu sedamnaest energetskih projekata od regionalnog značaja u okviru takozvane Uredbe TEN-E. Šest projekata od interesa za energetsku zajednicu (PECI) i jedanaest projekata od zajedničkog interesa (PMI) za električnu energiju i gas mogu imati koristi od investicionih podsticaja, pojednostavljenog davanja dozvola i poboljšanih regulatornih uslova. Projekti su procenjeni na osnovu scenarija koji je u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma.

“Tačno je da su sankcije uvedene protiv Bosne i Hercegovine i da država neće učestvovati u donošenju odluka o pitanjima budžeta i izvršenja budžeta Evropske energetske zajednice u periodu od dve godine, osim ako ne otkloni kršenja o kojima je reč”, rekao je lokalnim medijima Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice.

Navodi se da se samo u BiH, od svih zemalja članica Energetske zajednice, kada su u pitanju naftni proizvodi, i dalje može koristiti Euro 3, dok je evropski standard Euro 5.