BiH: General Savčić nije u Srbiji

BiH: General Savčić nije u Srbiji

Vlasti Srbije su saopštile da se general Milomir Savčić, za kojim je izdata međunarodna poternica, ne nalazi u Srbiji i da nema podataka da je prešao granicu na bilo kom prelazu.

Sud BiH je, zbog različitih interpretacija događaja u poslednjih nekoliko dana u vezi sa određivanjem pritvora Savčiću, izdao saopštenje u kojem kaže da je 9.8.2021. godine doneo rešenje kojim su prema optuženom Milomiru Savčiću ukinute mere zabrane, a usvojen predlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mere pritvora zbog nepoštivanja izrečenih mera.

U ranijem toku postupka, po predlogu Tužilaštva BiH, optuženom Milomiru Savčiću je rešenjem, pored prekršene mere zabrane određena i zabrana napuštanja boravišta i zabrana putovanja. Kretanje optuženog ograničeno je na teritoriju države Bosne i Hercegovine, uz privremeno oduzimanje svih putnih isprava, odnosno pasoša države Bosne i Hercegovine, kao i putne isprave Republike Srbije i lične karte, te je zabranjeno izdavanje novih pasoša, kao i korištenje lične karte za prelazak državne granice. Sve pomenute mere su prilikom održavanja ročišta za određivanje mere pritvora po predlogu Tužilaštva BiH 9.8.2021. godine i dalje bile na snazi.

Tužilaštvo BiH je Sudu dostavilo predlog za određivanje mere pritvora zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, te zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svedoke, saučesnike ili prikrivače. Sud još jednom podvlači da Tužilaštvo BiH nije predložilo određivanje pritvora zbog okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, niti su Sudu dostavljeni dokazi koji ukazuju na takvu opasnost, pa Sud nije ni zadržao optuženog nakon ročišta, a do odluke Suda.

Sud Bosne i Hercegovine podseća javnost na svoju ulogu određenu Zakonom o krivičnom postupku BiH, kojim je propisano da je isključivi organ krivičnog gonjenja Tužilaštvo BiH, pa je Sud donoseći odluku o meri pritvora vezan predlogom, obrazloženjem i dokazima dostavljenim od strane Tužilaštva.