BiH i EU u “tihom ratu” zbog govedine i svinjetine

BiH i EU u “tihom ratu” zbog govedine i svinjetine

Tehnički sastanak između Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) na kojem se razgovaralo o situaciji na tržištu goveđeg i svinjskog mesa u BiH, kao i o odluci BiH iz 2020. godine o preferencijalnom tretmanu domaćih ponuđača u postupcima javnih nabavki održan je u četvrtak, saopštila je Delegacija EU u BiH u petak.

Tokom sastanka, Komisija je naglasila da, na osnovu podataka o trgovinskoj razmeni za period 2018. do 2020. godine, nisu mogli utvrditi niti jedan poremećaj za navedene proizvode na tržištu BiH, a koji bi mogao biti uzrokovan uvozom iz EU. Naprotiv, smanjen je izvoz svežeg goveđeg i svinjskog mesa iz EU u BiH u 2020. godini. Komisija konstatuje da Bosna i Hercegovina nije dostavila nikakve nove podatke koji bi ukazali na suprotno. Komisija smatra da uvođenje zaštitnih mera ne bi bilo opravdano. U slučaju usvajanja mera, Bosna i Hercegovina bi prekršila odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Zbog toga, Komisija poziva Bosnu i Hercegovinu da se suzdrži od mera koje vode kršenju njenih međunarodnih obaveza iz SSP-a i narušavaju njen međunarodni kredibilitet.

Komisija je podsetila da je ukupni rast trgovine je dobrodošao efekat bilo kojeg sporazuma o slobodnoj trgovini. Komisija naglašava da Bosna i Hercegovina trenutno ostvaruje koristi od dodatnih autonomnih trgovinskih mera (skr. ATM) za određene poljoprivredne proizvode, uglavnom voće i povrće. Ove mere su nedavno produžene do 2025. godine. Ukoliko Bosna i Hercegovina nastavi sa usvajanjem mera kojima krši SSP, EU će razmotriti sva raspoloživa sredstva za uspostavljanje balansa u svom trgovinskom odnosu sa Bosnom i Hercegovinom.

Komisija je također primetila socio-ekonomske posledice COVID-19 pandemije na poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini. Komisija je podsetila na značajnu finansijsku pomoć EU izdvojenu za poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini (35 miliona eura za period 2020. do 2024. godine), uključujući pomoć za oporavak of krize zbog COVIDa-19. Ohrabrila je Bosnu i Hercegovinu da na najbolji način iskoristi pomoć EU za modernizaciju poljoprivrednog sektora kao i pogodnosti otvorenog tržišta i procesa pristupanja EU u korist svojih poljoprivrednika i građana.

Sastanak je bio i prilika za diskusiju o odluci Saveta ministara BiH iz maja 2020. godine o produženju važenja preferencijalnog tretmana domaćih ponuđača u postupcima javnih nabavki suprotno odredbama SSP-a. Komisija je pozvala Bosnu i Hercegovinu da prekine takav tretman domaćih ponuđača bez odlaganja kako bi se ponovo postigla usklađenost sa SSP-om u ovoj oblasti. BiH vlasti su navele da mera neće biti produžena nakon 1. juna 2021. godine.

Sastanak je organizovan nakon najava planova za uvođenje zaštitnih uvoznih carina na govedinu i svinjetinu u trajanju do dve godine, na predlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH upućenog Savetu ministara BiH. Ovaj tehnički sastanak ne predstavlja formalne konsultacije prema članu 30. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP). Evropska komisija je više puta u poslednjih nekoliko meseci pozvala Bosnu i Hercegovinu da ne usvaja bilo kakve mere bez prethodnih konsultacija koje traži SSP.