BiH: Ilegalni migranti iz Pakistana bi mogli uskoro biti vraćeni u svoju zemlju

BiH: Ilegalni migranti iz Pakistana bi mogli uskoro biti vraćeni u svoju zemlju

Ministarstvo bezbednosti u Savetu ministara BiH nedavno formiralo grupu eksperata koja je radila na sporazumu čije bi potpisivanje značilo povratak ilegalnih migranata, poreklom iz Pakistana, a kojih je i najviše u BiH, u njihovu domovinu.

Kako pišu mediji u BiH, konačan tekst nacrta sporazuma, na koji je mišljenje dala i pakistanska strana, utvrđen je i proslijeđen u dalju proceduru, odnosno Savetu ministara, a o njemu treba da se izjasni na kraju i Predsedništvo BiH.

Član ekspertske grupe i savetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hoffman rekao da su detalji usaglašeni i da su sada nadležne institucije vlasti. Kada BiH i Pakistan ratifikuju sporazum, to će biti osnova koja bi u praksi značila da će svi Pakistanci koji su nezakonito došli u BiH, procesom readmisije, vraćaju u zemlju porekla, a Pakistan bi bio dužan da ih prihvati.

“Stavovi BiH i Pakistana su objedinjeni u nacrt sporazuma o readmisiji, koji je prosleđen u Savet ministara na usvajanje, a nakon toga treba da ga ratifikuje Predsedništvo BiH. I druga strana treba to isto da uradi, a kada dokument usvoje i pakistanske vlasti, biće stvoreni uslovi da taj akt bude potpisan i stupi na snagu. U ovom trenutku je još nezahvalno govoriti kada će cela procedura biti okončana”, rekao je Hoffman. On je naglasio da je trenutno važno da postoji dobra volja da se krene sa ovim i da se napravi korak ka boljem upravljanju migracijama.

“To je izuzetno bitno. BiH će pokušati da takvi sporazumi budu usaglašeni i sa drugim zemljama visokog migracionog rizika, kao što su Maroko, Bangladeš i druge”, dodao je Hoffman. U vezi sa tretmanom migranata koji borave u BiH bez dokumenata i za koje se ne zna ko su, Hofman kaže da i za to postoji rešenje, a to je, kako je naveo, biometrija.

Prema njegovim rečima, kada sporazum stupi na snagu, priliv migranata iz Pakistana će biti smanjen jer će znati šta mogu da očekuju. U informaciji koja je početkom septembra razmatrana u parlamentu BiH, između ostalog, navedeno je da je parlament Pakistana razmatrao mogućnost pomoći njihovim državljanima koji borave u privremenim prihvatnim centrima u BiH.