BiH: IOM i EU donirali opremu

BiH: IOM i EU donirali opremu

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) uručila je, 3. i 4. augusta, pet kontejnera za skrining pacijenata u COVID-19 zdravstvenim ustanovama u Bihaću i Velikoj Kladuši. Od toga, Kantonalna bolnica u Bihaću dobila je tri kontejnera, dok su Dom zdravlja Bihać i Dom zdravlja Velika Kladuša dobili po jedan kontejner.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u BiH, ova donacija će pomoći sektoru zdravstva u Bihaću i Velikoj Kladuši da efikasnije obavljaju  skrining i trijažu osoba koje pristupaju ovim ustanovama, što će na kraju doprineti sprečavanju širenja COVID-19 među građanima Unsko-sanskog kantona.

„Kontejneri su obezbeđeni zahvaljujući podršci Evropske unije kroz projekat „Odgovor na Covid-19 i izazove za migrante i izbeglice na Zapadnom Balkanu”. Ovaj projekt ima za cilj podržati partnere iz Zapadnog Balkana u odgovoru na pandemiju COVID-19 i njene učinke na mobilnost, kao i upravljanje migracijama. Projekat prepoznaje uticaj pandemije ne samo na migrante i izbeglice, već i na zdravstvene sisteme lokalnih zajednica u kojima se nalaze centri za prihvat migranata,“ navodi se u saopštenju.

U sklopu istog projekta, Dom zdravlja Bihać već je primio donaciju od pet kontejnera u januaru 2021. godine, nakon što je zemljotres oštetio zgradu nekoliko dana ranije.

Projekat je do sada obezbedio oko 260.000 komada lične zaštitne opreme i preko 11.000 litara sredstava za dezinfekciju relevantnim institucijama za upravljanje granicom i migracijama širom regiona. Podržao je preko 12.000 radnika koji su u svakodnevnom kontaktu s putnicima, migrantima i tražiteljima azila, te pridonio smanjenju mogućnosti infekcije COVID-19 među više od 20.000 ljudi u pokretu.

U Bosni i Hercegovini, projekat je osigurao zaštitnu i medicinsku opremu za COVID-19 za devet zdravstvenih ustanova u Sarajevu, Bihaću, Tuzli i Mostaru i obezbedio pristup testiranju na COVID-19 za sve migrante i tražitelje azila koji su smešteni u privremene prihvatne centre.