BiH: IOM organizuje e-kurs za pomoć graničarima da rade kroz izazove COVID-a

BiH: IOM organizuje e-kurs za pomoć graničarima da rade kroz izazove COVID-a

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovala je e-kurs čiji je cilj da pomogne službenicima granične policije da bezbedno rade svoj posao u okolnostima COVID-19.

IOM je naglasila da je pandemija COVID-19 drastično promenila mnoge aspekte migracije, uključujući ljudsku mobilnost, obrasce trgovine i upravljanje granicama. Uprkos ograničenjima, granični službenici nastavljaju svoj posao, obrađuju putnike i otkrivaju i pomažu migrantima koji neregularno prelaze granice.

“Kako sve više zemalja razmišlja o ukidanju ograničenja i ponovnom otvaranju granica, nove mere su ključne za zaštitu zvaničnika i migranata i omogućavanje sigurnog i redovnog prekograničnog kretanja. To je posebno tačno na zapadnom Balkanu, gde je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) upravo pokrenula kurs za e-učenje o COVID-19 na ulaznim mestima. Kurs sa pet modula namenjen je službenicima koji su u direktnom kontaktu sa ljudima u pokretu“, kaže Misija IOM u BiH.

Na osnovu najnovijih smernica Svetske zdravstvene organizacije, službenici će se upoznati sa istorijom, glavnim simptomima, načinima prenošenja i metodama prevencije COVID-19. Unaprediće njihovo razumevanje međunarodnog pravnog okvira koji usmerava COVID-19 na ulaznim mestima i ključne korake za otkrivanje i postupak sa bolesnim putnicima. Na kraju će predstaviti osnove psihološke prve pomoći i naglasiti važnost zaštite prava migranata u kontekstu COVID-19.

„Ovaj novi revolucionarni kurs je pravovremen i globalno relevantan“, rekla je Renate Held, direktorica Regionalnog ureda IOM-a za jugoistočnu Evropu, istočnu Evropu i centralnu Aziju. „Doprineće oživljavanju prekogranične mobilnosti, istovremeno sprečavajući širenje COVID-19 i štiteći prava migranata. Oslanja se na dugogodišnje iskustvo IOM-a u rešavanju izazova migracije i zdravstvene sigurnosti na granicama i pruža neprocenjivu pomoć našim državama članicama“.

Hilde Hardeman, direktorka i šefica službe Službe Evropske komisije za spoljnopolitičke instrumente, rekla je da će kurs uveliko pomoći u zaštiti zdravlja migranata, putnika i graničara. „Ovde se radi o zaštiti zdravlja i zaista dostojanstva svih zainteresovanih. Poštivanje međunarodnih zdravstvenih propisa u upravljanju granicama i migracijama je i ostaće ključno za to, danas, i svakog dana, takođe kada će trenutna pandemija biti iza nas “, dodala je ona.

Onlajn kurs je razvijen uz podršku EU kroz projekat pod nazivom „Rešavanje izazova COVID-19 u okviru odgovora migranata i izbeglica na zapadnom Balkanu“.

Projekat, partnerstvo IOM-a i UNHCR-a, odgovara na izazove koje generiše pandemija COVID-19 u upravljanju granicama i migracijama.