BiH: Izetbegović zatražio status kandidata za BiH

BiH: Izetbegović zatražio status kandidata za BiH

Predsedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine (BiH) Bakir Izetbegović rekao je u ponedjeljak na sastanku Odbora za vanjske poslove (AFET) Evropskog parlamenta da bi “davanje statusa kandidata za članstvo u EU za BiH u ovoj godini predstavljalo značajan podsticaj za institucije BiH, političare i građane”.

Izetbegović je rekao da AFET igra značajnu ulogu u procesu integracije BiH u EU.

„Sadržaj poslednjeg Izveštaja o BiH koji je pripremio izvestilac Paulo Rangel, kao i amandmani poslanika i način na koji su ovi amandmani tretirani, pokazuju visok nivo znanja i razumevanja situacije u BiH, njenih potreba na putu članstvu, a posebno potvrđuju posvećenost članova ovog odbora evropskoj budućnosti BiH“, rekao je Izetbegović.

Naglasio je da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji (EU) jedan od strateških ciljeva BiH i da su dobrodošle sve preporuke koje doprinose postizanju tog cilja, posebno one koje se odnose na jačanje vladavine zakona, demokratskih institucija, uklanjanje diskriminacije u postojeći ustavni okvir i izborno zakonodavstvo.

„Uvođenje evropskih demokratskih standarda, kakvi se primenjuju u državama članicama EU i koji sprečavaju bilo koji oblik diskriminacije na etničkoj, verskoj, teritorijalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, prioritet je za Bosnu i Hercegovinu“, naglasio je Izetbegović.

Predsedavajući Doma naroda zahvalio se članovima AFET-a što su prepoznali potrebu da se u razgovore o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu uključe predstavnici svih parlamentarnih partija, uz posredovanje predstavnika EU i učešće civilnog društva.

„Redovna komunikacija i koordinacija aktivnosti sa ovim Odborom, Evropskim parlamentom i drugim institucijama EU od suštinske su važnosti za put BiH ka članstvu u EU“, rekao je Izetbegović, napominjući da je pandemija Covid-19 „otkrila pun obim važnosti te saradnje“.

BiH se takođe suočava sa migrantskom krizom, rekao je on, objašnjavajući da veliki broj migranata koristi BiH kao tranzitnu zemlju prema EU.

“Njihova koncentracija isključivo u delovima zemlje u kojima žive muslimani predstavlja humanitarni i bezbednosni izazov za lokalne zajednice i institucije BiH”, upozorio je Izetbegović.

Ali uprkos svim ovim izazovima, BiH je nastavila da ispunjava svoje obaveze na svom putu ka EU i postigla napredak u ispunjavanju 14 ključnih prioriteta koje je Evropska komisija odredila za zemlju da bi dobila status kandidata za EU.

“Dodela statusa kandidata za BiH ove godine bila bi jasna poruka i značajan podsticaj za institucije uključene u proces integracije, donosioce političkih odluka, a posebno građane BiH, koji su velikom većinom posvećeni evropskoj perspektivi države”, zaključio je Izetbegović.