BiH: Jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine u borbi protiv finansiranja terorizma

BiH: Jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine u borbi protiv finansiranja terorizma

Odelenje OEBS-a za transnacionalnu akciju protiv pretnje terorizma, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini i Kancelarijom UN-a za drogu i kriminal (UNODC), organizovala je onlajn kurs za obuku trenera od 23. do 25. novembra 2020, sa ciljem jačanja kapaciteta Bosne i Hercegovine (BiH) u borbi protiv finansiranja terorizma.

Na kursu su učestvovali viši stručnjaci i praktičari iz Ministarstva bezbednosti BiH, Tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Zajedno sa vodećim trenerima OEBS-a, učesnici su koproducirali vežbe zasnovane na scenariju prilagođavajući kurseve obuke OSCE-a i UNODC-a o suzbijanju finansiranja terorizma potrebama BiH. Učesnici su takođe naučili kako da omoguće prezentacije i diskusije sa predstavnicima više agencija na predstojećim kursevima obuke.

Kao deo održivog programa obuke koji su sproveli OEBS i UNODC, stariji stručnjaci koji učestvuju u kursevima za trenere, zajedno sa vodećim trenerima OEBS-a i UNODC-a, nastaviće da obučavaju dalje stručnjake iz relevantnih vlasti u BiH u narednih godina.

“Višegodišnji program obuke o suzbijanju finansiranja terorizma ima za cilj povećanje kapaciteta zemlje za otkrivanje i borbu protiv finansiranja terorizma i jačanje usaglašenosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Ovi međunarodni standardi ugrađeni su u relevantne međunarodne konvencije, rezolucije Saveta bezbednosti UN-a, norme UN-a, OEBS-ove obaveze koje promovišu pristupe zasnovane na ljudskim pravima u suzbijanju finansiranja terorizma, preporuke Radne grupe za finansijsku akciju za pranje novca (FATF) i tumačenja,” navodi OEBS u saopštenju za javnost.

Kurs za trenera je naglasio ključnu ulogu međuagencijske i međunarodne saradnje i pristupa više aktera u suzbijanju finansiranja terorizma.