BiH: Međunarodna zajednica poziva vlasti da rade na poboljšanju obrazovanja

BiH: Međunarodna zajednica poziva vlasti da rade na poboljšanju obrazovanja

Godinu dana nakon objavljivanja rezultata prvog testiranja za Međunarodno istraživanje procene znanja i veština učenika (Međunarodno istraživanje procene znanja i veština petnaestogodišnjih učenika – PISA) za Bosnu i Hercegovinu (BiH), danas obeležavamo još jedan značajan datum za sektor obrazovanja u BiH – dobili smo rezultate testiranja za Međunarodno istraživanje postignuća učenika u matematici i prirodnim naukama (TIMSS), koje je obavljeno 2019. godine, kaže se u Zajedničkoj izjavi EUD/EUSR u BiH, Misije OSCE-a u BiH, kancelarije UNICEF-a u BiH i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

U izjavi koja nosi naziv “Jedino što se u obrazovanju ne menja je potreba za promenom – BiH treba ulagati u reforme obrazovanja koje počivaju na dokazima” se kaže da rezultati TIMSS istraživanja pokazuju da škole u BiH nisu pripremljene za ulazak u društvo koje se bazira na korištenju znanja iz 21. veka i da deci u BiH nisu pružene iste mogućnosti da razrade svoje potencijale kao što su pružene njihovim vršnjacima iz država s visokim i srednje-visokim prihodima stanovnika. Veliki broj jece u BiH, njih 600.000, više ne može čekati jer im je budućnost ugrožena.

“Kao što su pokazali rezultati PISA istraživanja za 2018. godinu i danas potvrdili rezultati TIMSS istraživanja, BiH je zapala u krizu u učenju, a to bi, uz pandemiju, moglo dovesti do podrivanja decenijama sticanog pomaka i pogoršati već ukorijenjenu nejednakost. Zato je sad neophodno da obrazovne vlasti u BiH hitno osmisle i provedu sveobuhvatne obrazovne reforme koje će se zasnivati na nalazima izvedenim iz rezultata velikih međunarodnih istraživanja, jer ona pružaju iscrpne podatke za donošenje utemeljenih strateških odluka, navodi se u izjavi.

Dodaje se da je kontinuitet u učešću na opsežnim međunarodnim istraživanjima presudan za praćenje i daljnji razvoj ne samo situacije nego i trendova u obrazovanju, tako da je moguće prilagođavati obrazovnu reformu tamo gde je to neophodno. “Kad je o tome reč, podsetili bismo i na Izveštaj Evropske komisije o BiH za 2020. godinu u kojem se navodi da treba učestvovati u ovakvim istraživanjima radi praćenja napredovanja BiH te bolje vidljivosti i uporedivosti u širem kontekstu”.

Obrazovano i kvalifikovano stanovništvo neophodna su komponenta svake dinamično-organizovane privrede i inkluzivnog, kohezivnog društva kojem BiH teži, pa bi tako reforma obrazovanja trebala predstavljati okosnicu napora uloženih u razvoj ove države.

“Kako bi omogućila reformu obrazovanja koja počiva na dokazima, BiH treba preduzeti sve potrebne korake za prijavu učešća u predstojećim međunarodnim istraživanjima (Međunarodno istraživanje razvoja čitalačke pismenosti – PIRLS 2021 i PISA 2022). Zato pozivamo vlasti da postignu konsenzus o nastavku učestvovanja BiH u ovim značajnim istraživanjima, te istovremeno obezbede inkluzivnost i transparentnost procesa ocenjivanja u, između ostalog, doslednoj saradnji sa svim obrazovnim vlastima i međusobno,” naglašavaju međunarodne organizacije u izjavi.

Nadležne obrazovne vlasti na svim nivoima uprave moraju odlučno krenuti u stvaranje inkluzivnih, prilagodljivih i kvalitetnih obrazovnih sistema preko kojih će spremno dočekati  budućnost.