BiH: Međunarodna zajednica zahteva dogovor o sredstvima MMF-a

BiH: Međunarodna zajednica zahteva dogovor o sredstvima MMF-a

Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Bosni i Hercegovini Andrew Jewell komentarisao je za lokalne medije aktuelni zastoj u raspodeli 330 miliona evra sredstava MMF-a rekavši da je “zaista vredno žaljenja da urgentna pomoć koju je MMF doznačio pre više od mesec dana —-još nije iskorištena”.

“Ovo je čisto politički spor jer su iznosi koji se trebaju distribuirati entitetima i Brčko Distriktu već ranije dogovoreni. Centralna banka čeka da Savet ministara donese odluku koja će joj omogućiti da distribuira sredstva”, kazao je Jewell.

Dodao je da BiH plaća kamatu na kredit koji još nije počela koristiti te da je ovo slučaj bez presedana da jedna zemlja zatraži i dobije hitnu pomoć od MMF-a a ne koristi novac.

“Situacija pokazuje da se vlasti ne mogu držati date riječi. Rekli su da im je pomoć uregentno potrebna, a pruženu pomoć ne koriste. Neuspjeh da se riješi ovaj spor bio mogao ugroziti dalju finansijsku pomoć MMF-a”, poručio je on.

Delegacija EU i ambasada SAD u BiH takođe zahtevaju brzu reakciju za blokadu. U zajedničkom saopštenju za javnost kažu da je Savet ministara BiH 23. aprila svojom odlukom odobrio izdavanje promisorne note kojom se omogućio prenos u iznosu od 330 miliona evra Bosni i Hercegovini iz MMF-ovog Instrumenta za brzo finansiranje.

“Međutim, ta odluka zahteva donošenje druge posebne odluke o raspodeli sredstava u skladu sa Pismom namere koje je BiH uputila MMF-u. Savet ministara BiH još uvijek nije doneo ovu drugu odluku i sredstva stoje neiskorištena na računu u Centralnoj banci. Ovo je neshvatljivo za građane BiH, ali i međunarodne partnere. Sporazum sa MMF-om odnosi se na dva entiteta i Brčko Distrikt, dok je raspodela sredstava kantonima odluka koja se donosi na nivou entiteta – što je Federacija BiH i učinila, usvajanjem rebalansa budžeta,” nvodi se u saopštenju.

Dodaje se da je “međunarodna zajednica reagovala brzo i odlučno u pružanju medicinske pomoći i izradi programa ekonomske podrške. Globalna ekonomija se suočava sa padom, što je i slučaj u BiH”.

“BiH političari trebaju bez odlaganja odblokirati sredstva MMF-a za njihovo korištenje kako bi se mogla iskoristiti za dobrobit građana. Rešenje je jednostavno, Savet ministara BiH treba doneti drugu odluku kojom odobrava raspodelu prema sporazumu iz Memoranduma o razumevanju, bez doterivanja. Odlučno delovanje u ovom trenutku bi poslalo signal van ove zemlje da su političari odgovorni partneri svojim građanima u rešavanju izazova sa kojima će se zemlja suočiti,” naglašavaju Delegacija EU i ambasada SAD.