BiH: Međunarodne rejting agencije potvrdile rejting Bosne i Hercegovine

BiH: Međunarodne rejting agencije potvrdile rejting Bosne i Hercegovine

Međunarodna rejting agencija Moody’s potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, „B3“ sa stabilnim izgledima, saopštila je Centralna Banka Bosne i Hercegovine (CBBH).

Centralna banka BiH je prepoznata kao institucija koja efikasno implementira aranžman valutnog odbora i koja uživa visok nivo kredibiliteta, te je prepoznata kao pozitivan faktor snage institucija i uprave.

Fiskalna snaga zemlje je ocenjena boljom u poređenju sa zemljama istog suverenog rejtinga. Blagi budžetski suficiti iz ranijih perioda i struktura i nivo javnog duga kreirali su fiskalni prostor za odgovor na pandemiju, bez značajnog porasta fiskalnih ranjivosti.

Analitičari ocenjuju da je suvereni rejting najviše ograničen kompleksnom političkom strukturom koja usporava institucionalni i progres na polju ekonomskih reformi. Ovi negativni faktori su delimično neutralisani umerenim nivoom zaduženosti i opredeljenosti međunarodne zajednice ka ekonomskoj stabilizaciji zemlje.

Također, međunarodna rejting agencija Standard & Poor’s potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, „B“ sa stabilnim izgledima. Izgledi su trenutno stabilni jer je ocennjeno da makroekonomski uticaj pandemije i još uvek održivi nivo vladine zaduženosti u značajnoj meri stvaraju protivtežu pomenutim faktorima rizika.

U oceni ove rejting agencije je navedeno da valutni odbor koji provodi Centralna banka Bosne i Hercegovine predstavlja važno sidro ekonomske politike u BiH.