BiH: Migranti sklonjeni iz napuštenih objekata

BiH: Migranti sklonjeni iz napuštenih objekata

Služba za poslove sa strancima BiH sklonila je devet porodica migranata iz napuštenih zgrada na području Unsko-sanskog kantona u lokalne migrantske kampove Sedra i Borići, saopštila je u ponedjeljak Služba dodajući da su ove mere provedene u okviru njihovih aktivnosti praćenja kretanja migranata sa prebivalištem u zemlji.

„Utvrđeno je da devet porodica, sa ukupno 43 osobe, od kojih je 19 dece, boravi u napuštenim zgradama koje ne ispunjavaju ni minimalne uslove za život na lokalitetu Bosanska Bojna, u neposrednoj blizini granice sa Republikom Hrvatskom. Služba je odmah pokrenula i koordinisala niz aktivnosti na njihovom preseljenju sa ove lokacije, smeštajući ih u privremene prihvatne centre ‘Sedra’ u Cazinu i ‘Borići’ u Bihaću, koji su takođe namenjeni za smeštaj porodica i ranjivih kategorija migranata “, rekao je zamenik direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsad Buzar.

Sve aktivnosti preseljenja sprovedene su u saradnji sa Graničnom policijom BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), dok su porodice odmah bile podvrgnute medicinskoj trijaži i smeštene u izolacione jedinice ovih centara u skladu sa epidemiološkim merama za sprečavanje širenja koronavirusa.

Nedavno je IOM Bosna i Hercegovina (BiH), zajedno sa Službom za poslove sa strancima, sproveo pilot prikupljanje podataka kako bi prikupio informacije o broju migranata, azilanata prisutnih u zemlji. Svrha projekta bila je da proceni broj migranata koji u tom trenutku nisu bili smešteni ili registrovani ni u jednom zvaničnom centru za privremeni prihvat (TRC). Osnovano je deset timova za ukupno 36 popisivača, od čega 17 muškog i 19 ženskog pola. Prikupljanje podataka provedeno je u četiri kantona, za ukupno 76 lokacija: 46 lokacija u osam opština u Unsko-sanskom kantonu, 17 lokacija u šest opština u Kantonu Sarajevo, pet lokacija u jednoj opštini u Hercegovačko – neretvanskom kantonu i 16 lokacija u 12 opština Tuzlanskog kantona.

“Ukupan broj migranata identifikovanih na pokrivenim lokacijama bio je 1.927, od kojih je 1.754 izjavilo da nisu smešteni ni u jednom od zvaničnih TRC-a u BiH. Avganistanci (42%) i Pakistanci (29%) su dve nacionalnosti sa najvišim brojem stanovnika broj osoba izvan TRC-a u BiH. Ukupno, ove dve nacionalne grupe čine 71 posto ukupnih migranata bez smeštaja u TRC-ima. Ostale nacionalnosti uključuju Maroko, Alžir, Islamsku Republiku Iran, Irak, Papuu Novu Gvineju, Sirijsku Arapsku Republiku, Palestinske teritorije, Somalija i Sudan“, kaže IOM.