BiH: Ministarstvo bezbednosti očekuje podršku Austrije po pitanju migranata

BiH: Ministarstvo bezbednosti očekuje podršku Austrije po pitanju migranata

Zamenik ministra bezbednosti u Savetu ministara Nedeljko Jović smatra da će Austrija pomoći BiH prilikom pronalaženja najboljeg rešenja za uspostavljanje sistema za povratak ilegalnih migranata u zemlje porekla.

“Verujem da će BiH prilikom pronalaženja najboljeg rešenja od Austrije imati veliku pomoć u stručno-savetodavnom smislu, kao i u drugim vidovima pomoći”, rekao je Jović Srni.

Jović tvrdi da je BiH zemlja tranzita, a ne odredišta ilegalnih migranata i da dok se završi procedura njihove obrade, oni već napuste BiH.

On je istakao da je u poslednje vreme primetno sve veće angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije na organizaciji regionalnog pristupa borbi protiv ilegalnih imigracija, što, kako je naglasi, dokazuje i organizacija Konferencije na ovu temu koja je održana 23. jula u Beču.

“Celokupna migrantska politika je verodostojna samo onda kada se povratak ilegalnih migranata u njihove zemlje i praktično izvrši – bilo da je reč o dobrovoljnom ili prisilnom povratku. Austrija u tom pogledu nije samo jedna od najaktivnijih članica EU, već je prepoznala da je jasan operativni fokus na područje povratka ilegalnih migranata fundamentalan i stoga je tokom poslednjih godina ciljano izgradila jedinstven sistem, sa jasno definisanim zadacima i ciljevima, koji je sa više od 60.000 povrataka od 2014. godine do danas donio više nego impresivne rezultate”, istakao je Jović.

Jović je ukazao da treba napomenuti i zloupotrebe sistema azila, o čemu najilustrativnije govore podaci.

“U tom pogledu brojke su najmerodavnije. Ako imamo u vidu podatak da je od 1. januara 2018. do 31. jula ove godine u BiH registrovano 62.206 ilegalnih migranata, od čega su 58.782 lica ili 94 posto njih iskazala nameru za podnošenje zahteva za azil, dok su zahtev za azil podnela 2.523 lica ili četiri odsto od ukupnog broja – sve je jasno. Drugi komentar bio bi zaista suvišan”, rekao je Jović.

Austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer pozvao je na osmišljavanje programa za povratak ilegalnih migranata u BiH i Srbiji u zemlje porekla.

Nehamer je u intervjuu za agenciju APA rekao da EU već planira određene programe po tom pitanju i da o tome već postoji bilateralna saradnja sa BiH, gdje, kako kaže, ima između 9.000 i 10.000 ilegalnih migranata.