BiH: Ministarstvo finansija odgovorilo na finansijski izveštaj IOM-a

BiH: Ministarstvo finansija odgovorilo na finansijski izveštaj IOM-a

Ministarstvo finansija i trezora BiH saopštilo je da novac za rešavanje migrantske krize nije uplaćen na Jedinstveni račun trezora BiH.

Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM) objavila je informaciju o realizaciji projekata vezanih za hitni odgovor na migrantsku i izbegličku situaciju u Bosni i Hercegovini, koji finansira Evropska unija u kojem navode da ova organizacija podnosi “mesečne finansijske izveštaje pomoćniku ministra za migracije (u okviru Ministarstva bezbednosti BiH) i Delegaciji EU u BiH. Ovaj izveštaj uključuje detalje o tome kako je IOM i njegovi partneri u sprovođenju u prethodnom mesecu potrošili finansiranje. Pomoćnik ministra podnosi ove izveštaje Ministarstvu finansija BiH na njihov doprinos i, nakon što ih primi i dovrši, šalje ih Savetu ministara pre sednice. Pored toga, IOM takođe podnosi detaljan finansijski izveštaj na kraju godine koji se obrađuje na isti način.“

Ministarstvo finansija BiH reklo je da su netačni i navodi da Međunarodna organizacija za migracije (IOM) podnosi Ministarstvu finansijske izveštaje o korištenju ovih sredstava jer su ilegalne migracije isključiva nadležnost Ministarstva bezbednosti BiH i svi kontakti završavaju u tom ministarstvu, koje priprema izvještaje za sednice Saveta ministara BiH.

Sredstva planirana u budžetu troše se, kako je navedeno, u skladu sa zakonom, dok Ministarstvo finansija i trezora BiH ne može pratiti novčane tokove međunarodnih institucija mimo svojih nadležnosti.

„Svi zadaci koji se odlukama Saveta ministara dostavljaju Ministarstvu finansija i trezora BiH bit će realizovani u skladu sa zakonom i važećim propisima. Ministarstvo finansija i trezora BiH ima bazu podataka putem Foruma za koordinaciju donatora (DCF), gdje članovi foruma podnose godišnje izveštaje i gde je IOM uključen kao realizator kroz pojedinačne projekte Evropske unije i Ujedinjenih nacija i verifikovan podaci su dostupni na www.donormaping.com“, objavilo je Ministarstvo finansija i trezora BiH.