BiH: Misija OEBS-a u BiH bila je domaćin diskusije o uznemiravanju žena u javnoj sferi

BiH: Misija OEBS-a u BiH bila je domaćin diskusije o uznemiravanju žena u javnoj sferi

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) organizovala je, online diskusiju na temu uznemiravanja žena u javnoj sferi na kojoj se okupilo preko 130 predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva, relevantnih institucija, međunarodne zajednice i javnosti.

“Cilj diskusije je bio da definiše preporuke o tome kako sprečavati i rešavati problem uznemiravanja žena u javnoj sferi. Učesnice i učesnici su razgovarali i o načinima boljeg razumevanja posledica ovakvog zlostavljanja, kao i utvrđivanju dostupnih odgovora na ovaj problem,” navodi se u saopštnju za javnost Misije OEBS-a u BiH.

“Žene i devojke počele su prijavljivati zlostavljanja i diskriminatorna ponašanja, poručujući da je sada dosta. Ovo je pozitivan preduslov za promenu i važno je da podržimo one koje javno govore o tome”, kazala je ambasadorka Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.  “OSCE se pridržava nulte tolerancije bilo kojeg oblika uznemiravanja i vodi sveobuhvatan program borbe protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojkama. Radimo na jačanju institucionalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje i na osnaživanju žena kako bi prepoznale i prijavile bilo koji oblik uznemiravanja, a posebno radimo na osnaživanju marginaliziranih žena u tom smislu”.

“Značajno učešće žena na svim nivoima je od suštinske važnosti za demokratsko i održivo društvo. Kako bi se borili protiv uznemiravanja žena u javnoj sferi, potrebno je da žene i muškarci zajednički rade na prevazilaženju destruktivnih stereotipa koji onemogućavaju pojedince i društvo da postignu svoj puni potencijal”, istakla je Johanna Strömquist, ambasadorka Švedske u BiH, predstavljajući švedsko predsedavanje OEBS-om, koje rodnu ravnopravnost smatra jednim od tri glavna prioriteta u BiH i za BiH.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, naglasio je: „Prevelik broj žena u javnom životu u BiH se suočava sa stalnim uznemiravanjem, pretnjama, insinuacijama i napadima.  Cilj toga je da se žene osećaju da im nije mesto u javnom životu, da ne pripadaju na mestima gdje se donose odluke. Svi su na gubitku ako se to desi. Politika i politike će biti lošije, donesene odluke će biti lošije.  Danas sam ovde da čujem i bolje razumem kako se boriti protiv ove grozne pojave, na dobrobit svih”.

Seksistički stavovi i stereotipi su široko rašireni u telima vlasti, politici, privatnom sektoru, akademskom društvu, novinarstvu, umetnosti, nauci i tehnologiji, čak i u civilnom društvu i međunarodnim organizacijama. Nadamo se da će ova diskusija dati doprinos podizanju svijesti o ovom problemu, te obezbediti da ovaj vid uznemiravanja bude široko prepoznat, da se o njemu razgovara i da bude efikasno rešen.