BiH: Misija OEBS-a u BiH predstavila izvještaj sutkinje Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina

BiH: Misija OEBS-a u BiH predstavila izvještaj sutkinje Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina

Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) predstavila je danas u Sarajevu izveštaj sudije Joanne Korner o procesuiranju predmeta ratnih zločina na državnom nivou u BiH.

Izveštaj analizira stepen provođenja preporuka koje su date u ranijem izveštaju sudije Korner iz 2016. godine i sadrži nove preporuke koje imaju za cilj nastavak podrške pravosudnim institucijama u unapređenju procesuiranja predmeta ratnih zločina.

Ambasadorka Kathleen Kavalec, šefica Misije OEBS-a u BiH, naglasila je da iako je do kraja 2019. godine, pravosuđe BiH ostvarilo napredak u rešavanju zaostalih predmeta ratnih zločina, okončavši preko 570 postupaka koji su uključivali preko 870 optuženih osoba, sadašnji izveštaj jasno pokazuje da i dalje ima mnogo prostora za unapređenje rada Tužilaštva BiH.

„Kako je Misija u više navrata isticala, potrebno je, bez daljnjeg odlaganja, obezbediti  da se vođenje postupaka u manje složenima predmetima prenese pred entitetsko pravosuđe kako bi se smanjio broj nerešenih predmeta. Samo bi to omogućilo Tužilaštvu BiH da svoje resurse blagovremeno fokusira na najsloženije slučajeve koji uključuju počinioce najvišeg nivoa”, kazala je ambasadorka Kavalec.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, kazao je: „Dvadeset pet godina nakon završetka rata, još uvijek postoji preko 600 nerešenih predmeta koji obuhvataju preko 4500 osumnjičenih osoba. Kako vreme prolazi, ove predmete je sve teže i teže rešavati. Napredak je sporiji. U međuvremenu, žrtve i njihove porodice čekaju na zadovoljenje pravde. Uveren sam da će praktične preporuke sudije Korner omogućiti pravnim stručnjacima da bolje obavljaju svoj posao i daju doprinos da Bosna i Hercegovina okonča procesuiranje predmeta ratnih zločina”.

Sudija Korner je izjavila: „Kako se može videti iz izveštaja, analiza koju sam obavila nalaže hitna unapređenja na mnogim poljima, kako bi postojali i najmanji izgledi da se ispoštuje rok okončanja procesuiranja predmeta ratnih zločina 2023. godine. Najhitnija ovakva aktivnost je usvajanje revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina”.

Ovaj izveštaj izrađen je u sklopu projekta pod nazivom Jačanje vladavine prava unapređenjem procesuiranja predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, kojeg je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a čija je implementacija pokrenuta na osnovu nalaza i preporuka iz prvog izveštaja sudije Korner iz 2016. godine.