BiH mora pronaći alternativnog dobavljača gasa

BiH mora pronaći alternativnog dobavljača gasa

Direktor Misije USAID-a u BiH, Peter Duffy, izjavio je na otvaranju konferencije „Razvojne opcije za gasni sektor u Bosni i Hercegovini“ da BiH trenutno ima samo jedan izvor snabdevanja gasom i mora raditi ka osiguravanju alternativnih izvora.

“BiH mora odabrati najprikladniju regionalnu inicijativu za snabdevanje gasom kako bi diversificirala svoje snabdevanje i osigurala da građani i ekonomija BiH ne budu ostavljeni bez ovog važnog izvora energije”, naglasio je Duffy.

Konferenciju organizuju USAID-ovo Odelenje za investicije u energetiku i pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine,a održaće se danas i sutra na planini Jahorina. Događaj je okupio ključne aktere iz sektora energetike iz Bosne i Hercegovine i regije kako bi se podstakla rasprava o adekvatnom zakonodavnom i regulatornom okviru u cilju obezbeđenja razvoja i obezbeđenja snabedevanja prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini, u skladu sa direktivama EU.

„Važno je da BiH uloži napore da što prije organizuje sektor gasa na transparentan način. To će omogućiti gasnim kompanijama da posluju na ekonomičan i transparentan način kako bi građani unapred znali kako se izračunavaju cene koje plaćaju za svoj plin”, dodao je Duffy.

Pored preporuka za usvajanje zakonodavnog i regulatornog okvira u sektoru gasa kako bi se ispunili zahtevi Energetske zajednice, aplikacija za izračunavanje transportnih tarifa, koja na osnovu ulaznih podataka, daje nekoliko mogućih scenarija, također će biti predstavljena na konferenciji.

Ovi rezultati mogu pomoći donosiocima odluka, na osnovu obračuna tarifa, da odrede najbolji način da regulišu sektor gasa u Bosni i Hercegovini.

USAID-ovo Odelenje za investiranje u energetiku (USAID EIA) pokrenuto je sa misijom pružanja podrške razvoju energetskog sektora u BiH, što je od ključnog značaja za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

U okviru projekta do sada je održano nekoliko događaja od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i energetski samit, koji se već pet godina održava  u Neumu, sopšteno je iz USAID-a.