BiH: Najviši pravosudni funkcioner ponovo glavni akter afere

BiH: Najviši pravosudni funkcioner ponovo glavni akter afere

Šef Visokog sudskog i tužilačkog saveta (VSTS) ponovo je glavni akter afere, ovog puta vezane za zapošljavanje u pravosuđu.

Pre nekoliko dana portal Istraga.ba objavio je audio snimak na kojem navodno Tegeltija govori o mogućnosti imenovanja sestre bivšeg člana VSTV-a na mesto sudije u Osnovnom sudu u Banjaluci. Iako je Tegeltija rekao da nije tražio zapošljavanje sudije, afera je naštetila kredibilitetu VSTS-a, Tegeltije i pravosudnom sistemu u BiH.

“Poslednja afera koja uključuje najvišeg pravosudnog funkcionera BiH u navodnoj trgovini uticajem baca senku na njega kao šefa institucije i negativno se odražava na pravosuđe u zemlji u celini”, rekla je Delegacija EU u BiH medijima.

Delegacija EU rekla je da ovaj slučaj predstavlja krizu u Visokom sudskom i tužilačkom savetu i produbljuje nepoverenje javnosti u pravosuđe. “Ovonedeljna rasprava „Pravo na pravdu” posvećena vladavini zakona u BiH potvrdila je zahtev građana da se pravosuđe pridržava najviših standarda integriteta. Svi nosioci pravosudnih funkcija moraju biti potpuno nepristrasni. Evropski Unija u Bosni i Hercegovini poziva članove Visokog sudskog i tužilačkog saveta (VSTS) da se hitno pozabave ovom krizom i preduzmu hitne i adekvatne korake“, rekla je delegacija.

Kancelarija visokog predstavnika ide još dalje govoreći da je ugled pravosuđa BiH trenutno na dnu, a pojavom ovog snimka pretrpio je još jedan snažan udarac.

“Čini se da je nakon ove i nakon takozvane afere ‘potkivanja’ (u kojoj Tegeltija navodno prima mito) teško, štaviše gotovo nemoguće, vratiti integritet predsednika VSTV-a. Razgovori kao onaj koji se čuo na snimku demorališu i demotivišu celo pravosuđe, koje je temelj svake države i svakog društva. Oni dovode u pitanje kredibilitet institucija i rad svih poštenih i posvećenih profesionalaca u pravosudnim institucijama u BiH na svim nivoima , uključujući one članove VSTS-a koji žele raditi u ovoj instituciji“, kaže portparol OHR-a Mario Brkić.

Prema njegovim rečima, da bi vratio integritet ove istaknute pravosudne funkcije, Tegeltija bi trebao pokazati profesionalnu i ličnu iskrenost i raditi ono što se očekuje nakon kontinuirano neadekvatnog obavljanja svojih dužnosti. Prema Brkićevim rečima, to bi takođe pomoglo poboljšanju imidža VSTV-a, koji je ovim aktivnostima dodatno oštećen.

“VSTS zaslužuje drugačijeg, profesionalnog predsednika”, rekao je OHR.

Na ponašanje Tegeltije ukazale su i brojne nevladine organizacije koje se bave transparentnošću rada javnih službenika. Sada je Milan Tegeltija na redu da povuče potez.