BiH ne treba Frontex

BiH ne treba Frontex

Dekan Fakulteta bezbednosti i zaštite u Banjaluci Slobodan Župljanin smatra da Bosni i Hercegovini ne treba Frontex, Evropska agencija za graničnu i obalnu stražu, niti bilo kakav sporazum s njom, te mora problem migrantske krize rešiti vlastitim kapacitetima.

“Institucije na nivou BiH nisu se ozbiljno bavile migrantskom krizom od kada se mogla pretpostaviti dok se nije dogodila ili dok je trajala, a danas se čak može reći da je eskalirala”, kazao je Župljanin lokalnim medijima.

On je napomenuo da postoje interni kapaciteti unutar BiH, ali da bi problem migrantske krize trebao biti rešen institucionalno.

“Strategija za rešavanje migrantske krize trebala je biti donesena na vreme, trebali su biti aktivirani svi resursi, trebao je biti napravljen plan i to bi definitivno osiguralo dovoljan broj graničnih policajaca i svih ostalih koji bi mogli učestvovati u zaštiti naših granica, ali nikakve evropske snage ne bi trebale koristiti jer to ne bi efikasno uspelo i za to nema potrebe”, objasnio je Župljanin.

Izjavio je da bi Frontex bio potpuno nerazumna opcija za BiH i da je dobro što sporazum nije potpisan.

Ministar bezbednosti BiH Dragan Mektić ranije je novinarima rekao da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nije članica EU, koja nije potpisala sporazum s Frontexom i zbog toga trpe njegove granice, što nije tačno.

Srbija i Crna Gora su pregovarale o sporazumu s Frontexom, ali ga još nisu potpisale. Samo su Albanija i Makedonija potpisale sporazum, ali njihov je interes jasan, jer im migranti dolaze iz Grčke, države članice EU, tako da oni mogu imati koristi od Frontex-ove pomoći.

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske ranije je izjavilo da u ovom trenutku Republika Srpska i BiH uopšte neće imati koristi od potpisivanja sporazuma.

Naprotiv, potpisivanjem i primenom sporazuma, i BiH, a gotovo definitivno i Republika Srpska, suočile bi se s mnogo većim brojem migranata na svom teritoriju o kojima bi morale voditi računa, jer bi put migranata prema Hrvatskoj bio blokiran, dok bi granice sa Srbijom i Crnom Gorom ostale veoma porozne.

Iz MUP-a Srpske ranije je rečeno da njihovi predstavnici nisu uključeni u pregovore o sporazumu niti je iko tražio njihovo mišljenje. Ako je kojim slučajem donesena odluka o potpisivanju i ratifikaciji sporazuma, prvo bi ga trebalo izmeniti kako bi se predvidelo da predstavnici Frontex-a mogu delovati na teritoriji Republike Srpske samo u zajedničkim patrolama sa policijom Srpske i Graničnom policijom BiH./ibna